Corona, samenwerken en can do

Corona, samenwerken en can do

Corona, samenwerken en can do
Dit is de tweede vlog van de Nederlandse Officieren Vereniging. In de eerste vlog werd een serie vlogs over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen en pensioenen aangekondigd. Maar toen stond en staat opeens de wereld op zijn kop. Scenario’s die onwaarschijnlijk leken ontrollen zich. Van Defensie wordt nu gevraagd de uitvoering van zijn derde taak, het ondersteunen van de overheid (bijvoorbeeld provincies en gemeenten) bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, nationaal en internationaal op te starten. En Defensie kan zijn kernwaardes, samenwerken (team) en ‘can do’-mentaliteit tot gelding brengen. Het Corona-virus leert ons, op een harde wijze, dat we ons normale leven niet zomaar als vanzelfsprekend moeten nemen. Dat je je moet voorbereiden op mogelijke zaken die er aan kunnen komen. En dat dit sneller kan gaan dan we ons kunnen voorstellen. Kijk naar de beschouwingen van onze voorzitter hierover op onze vlog : https://youtu.be/FYSRO6NzA6A