"Voorzitter D&K, Genmaj B.d. Harm de Jonge"

Defensie Beleidsvisie 2035

In reactie op onze vlog Beleidsvisie 2035 heeft de defensieorganisatie
aangegeven over onze boodschap te willen praten. Omdat wij als
beroepsvereniging elke dialoog met defensie verwelkomen hebben wij, in
samenspraak, de vlog tijdelijk on hold gezet. Uiteindelijk is ons aller doel
vanuit een respectvolle dialoog onze krijgsmacht sterker en stabieler maken,
een organisatie waar het goed dienen is.

Vlogs, blogs, onze artikelen in Carre, Prodef, ons optreden op TV en op de radio dienen het doel om te komen tot een volwaardige krijgsmacht en eerlijke en vergelijkbare arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Ultiem bereik je dit alleen via een dialoog op inhoud, de discussie met elkaar aangaan.  Wij zoeken ook deze dialoog. De discussie over deze vlog heeft inmiddels plaatsgevonden. Ik, voorzitter NOV, waardeer de open en constructieve wijze waarop deze dialoog heeft plaatsgevonden. Scherp op inhoud maar eerlijk en met respect voor elkaars positie.

Kijk hier naar de vlog