"Hoofdbestuur NOV"

Doorschuiven Algemene vergadering van leden 2020

Na rijp beraad heeft het Hoofdbestuur in nauwe samenspraak met de afdelingsvoorzitters en adviseurs van de NOV  besloten om de Algemene vergadering van leden (AV) 2020 door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Reden is gelegen in het feit dat voorafgaand aan een AV, vele (afdelings)vergaderingen en commissiebijeenkomsten moeten worden uitgevoerd.

Het risico, dat een dergelijke exercitie in combinatie met een AV,  in deze Corona-tijden met zich meebrengt, achten wij te hoog.

Een dergelijk besluit wordt natuurlijk niet licht genomen en natuurlijk hebben wij alternatieve opties overwogen, zoals vergaderen via een teleconference overwogen. Hoewel de NOV in deze tijden al veel kennis en ervaring heeft opgedaan in het digitaal vergaderen, behoort een algemene ledenvergadering en hieraan gerelateerde voorvergaderingen per definitie voor al ons leden toegankelijk te zijn. Dat was iets wat wij, rekening houdende met de diverse leeftijdsstrata van onze leden en kijkende naar de trouwe bezoekers van onze vergaderingen, niet konden garanderen.

Wij hopen u in het voorjaar van 2021 gezond op onze AV en voorafgaande vergaderingen te mogen verwelkomen. U zult begrijpen dat het nog niet mogelijk is om een exacte datum te prikken, tijd zal ons leren.