Een modern bezoldigingssysteem

De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is het bezoldigingssysteem. In de kern bestaat dit uit twee hoofdelementen, een loongebouw en een systeem van toelages.

Een modern bezoldigingssysteem.

De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is het bezoldigingssysteem.  In de kern bestaat dit uit twee hoofdelementen, een loongebouw en een systeem van toelages, zoals hieronder schematisch weergegeven.

loongebouw

Het loongebouw is gefundeerd op de functiewaardering. Vervolgens ziet u een aantal horizontale lagen die tezamen het loongebouw vormen. Verticaal ziet u een aantal toelages die noodzakelijk zijn om flexibiliteit te kunnen geven aan dit loongebouw. Zoals b.v. een arbeidsmarkttoeslag voor artsen, piloten en SOF-personeel.

Een loongebouw moet tevens passen bij een personeelssysteem. B.v. als je BBT-aanstellingen zou kennen, dan moet je hiervoor toelages in je loongebouw opnemen.  Het gesprek over een nieuw personeelssysteem heeft nog niet plaatsgevonden.

 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe bezoldigingssysteem worden onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd. Het nieuwe bezoldigingssysteem is gebaseerd op een solide en inzichtelijk functiewaarderingssysteem. Een mogelijke herziening beïnvloedt echter direct de andere verticale lagen. In de salaristredes van een opvolger van de huidige max-max systematiek kan een herziening van de functiewaardering grote gevolgen hebben. De uitkomsten verdiepen of dempen de gevolgen van die herziening.  Hetzelfde geldt voor het harmoniseren van de rangen. De moraal van het verhaal, maak eerst met een functiewaardering duidelijk hoe de situatie is. Dan heb je een sterk fundament.

En zoals iedereen weet, als je met de fundering bezig bent, dan moet je niet gaan stuccen in het huis. Dat ziet er misschien even mooi uit, maar is uiteindelijk weggegooide tijd en geld en leidt allen tot scheuren. Mijn boodschap kom, tot  een holistische benadering van je loongebouw. Breng de samenhang aan met je personeelssysteem. En stort eerst de fundering, daarna kun je muren en de plafonds opbouwen. Logisch toch?!

Toelages

In de defensie organisatie leeft het gevoelen dat er per 1 juli fundamentele stappen gemaakt zouden worden. Naast het verlengen van de Tijdelijke Toelage Loongebouw en het invoeren van een minimum loon zou dat prima vormgegeven kunnen worden in de toelages. En dan specifiek in de militaire toelages die feitelijk gelden voor structureel en militair specifiek overwerk, de TOD en de vaar-, oefen- en uitzendtoelages. Er leeft breed onbegrip dat je op oefening per uur minder betaalt krijgt dan de buurjongen als vakkenvuller bij de AH. Je werkt op de meest onmogelijke uren bij nacht en ontij. Je bent buiten in weer en wind en niet acht uur zoals op de bouw, maar dagen en nachtenlang achtereen, weken en soms maanden.  Bij hitte, maar ook in de diepe vrieskoude. En dat ook nog onder vaak risicovolle omstandigheden. Gevechtsschietoefeningen vereisen een zeer hoge geoefendheid. Niet alleen goed kunnen schieten, maar veeleer de kennis en de kunde, de professionaliteit om met scherp te kunnen manoeuvreren op laag niveau. En ik weet dat velen zullen zeggen, ik begrijp dit laatste niet. Ik zou onze medewerkers bij de HDP eens willen vragen om mee te gaan op oefeningen met mijn oude 12e Bataljon. Eens langdurig te voelen wat het dragen van de rugzak en uitrusting betekent. Te voelen wat het betekent dat je met regen naar buiten gaat in plaats van omgekeerd. Hoe risico’s er daadwerkelijk uitzien. En als je dat gezien hebt en deel uit wilt maken van de Hoofd Directie Personeel, dat ben ik ervan overtuigd dat je daarna het deel “Personeel” in de naam ook wilt waarmaken.  Datzelfde geldt overigens ook voor de TOD. Ga maar eens mee met onze Marechaussees aan de grenzen en in de havens. Dan begrijp je het.

Ons voorstel is dan ook, houdt het eerlijk en uitlegbaar. Pak de regeling voor burgers er maar eens bij en leg die naast de militaire lat. Dan kom je een factor 3 hoger uit als je tijd en geld bij elkaar optelt.