"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Een trap afstoffen doe je van boven naar beneden!

Een trap afstoffen doe je van boven naar beneden!

Door het ministerie wordt breed gecommuniceerd dat voor het verder groeien, maar vooral ook het repareren van de krijgsmacht, in het volgende kabinet vier miljard extra naar defensie zal moeten. Wat wij ook horen is dat men aan het nadenken is, wat gaat er gebeuren als dit niet zo is?  De situatie is nu al zo dat men onvoldoende geld heeft voor de bedrijfsvoering van de meeste OPCO’s en dit bij een ondervulling van 9000 personen.

De vraag is dan, gaan wij weer snijden en waar?

 

Nederland heeft in Wales beloofd te groeien naar de 2% en dan moet er veel meer dan vier miljard erbij. Als wij groeien naar het Europees gemiddelde dan is de vier miljard binnen de marges. Dus politiek gezien zou er geen probleem hiermee moeten zijn, maar politiek!

Onze bondgenoten binnen de NAVO zijn duidelijk wat men  van Nederland verwacht. Groeien naar 2% en vervolgens is er een heldere inventarisatie wat hiervoor op de mat moet komen.

In de Defensievisie 2035 staat als één van de ’inrichtingsprincipes ‘ dat taakspecialisatie zou moeten worden nagestreefd. Als voorbeeld wordt dan gekozen, ‘wij gaan verder uitbouwen waar wij goed in zijn ‘. Dan wordt de marine, de luchtmacht en cyber als voorbeeld genoemd. Boze tongen beweren dat dit alleen een keuze is om zo weinig mogelijk personele risico’s te willen lopen. Op een schip zitten maximaal 150 personen, in een vliegtuig loopt één persoon risico. In potentie zullen personele verliezen bij inzet dus laag zijn.

Want een Roemeens bataljon is toch veel goedkoper is de redenatie. Een bataljon in Harm’s way brengen staat in personele kwantiteit gelijk aan een groot deel van de totale operationele marine. De zonen en dochters van je bondgenoten voor jou laten sneuvelen is echter het slechts mogelijke signaal naar een bondgenootschap.

Bij een aantal politici is Europees gaan en dan taken bij anderen wegleggen de heilige graal.

 

 

Ik ken ook officieren die roepen ‘waarom bestellen wij de onderzeeboten niet af’? Overigens officieren met weer een andere kleur pak verkondigen de stelling ‘ hef het hele CLAS op en behoudt alleen de SOF en wat SOF-support’. Op dit moment worden er vragen gesteld bij het kunnen overleven van onze vliegtuigen en helikopters. De Russische luchtverdediging is zo intens dat men geen kans meer zou maken.  En de bedrijfsvoering kosten van het CLSK gaat met de komst van de F-35 allen maar sky high. In een nog niet zo ver verleden heeft het CZSK bijna zelf het Korps Mariniers de nek omgedraaid om daarmee zijn schepen te redden.

De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in niet operationele staffuncties, de DGB, het BUT-model, veiligheidsorganisaties, de DMO. Wat is de verhouding direct versus indirect? Many chiefs, no Indians?

 

Mijn boodschap.

Laten wij beginnen met vaststellen dat het allereerst een politiek  vraagstuk is. De grondwet vormt hiervoor de basis. En wij voldoen nu niet aan de grondwet zoals de minister al meermaals heeft betoogd.

Alle krijgsmachtdelen zijn door het ijs gezakt en hebben extra middelen nodig om hun taken te kunnen uitvoeren. De krijgsmachtdelen zouden de rug recht moeten houden en niet ten koste van elkaar moeten proberen dit politieke probleem op te lossen.

De Tweede kamer heeft de macht in Nederland zoals zij zelf aangeven.  Er zou eens een echt en fundamenteel debat moeten komen over de krijgsmacht, over de taken bondgenootschappelijk verdediging, internationale rechtsorde en nationale operaties.

Maar vooral ook een debat waar de politiek nu eens zijn verantwoordelijkheid neemt en naar zichzelf kijkt. Hoe zou bijv. door een goede industriepolitiek Europees dit probleem kunnen worden opgelost, om te beginnen met de samenwerking met Duitsland.

De trap stof je af van boven naar beneden, te beginnen bij de Tweede Kamer.