Op 11 maart bereikte ons het bericht dat is overleden, onze oud voorzitter en erelid NOV, Luitenant-generaal b.d. Hans Couzy.
Luitenant-generaal Foto: Roel Wijnant

Hans Couzy is gedurende zijn diensttijd een warm voorstander van de militaire vakbonden. Als majoor vervult Couzy de functie van voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging, de vakbond voor (gewezen) officieren van de Nederlandse Krijgsmacht. In oktober 2004 wordt hij de eerste (en enige) voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren. Op 21 juni 2012 treedt Couzy terug als voorzitter; bij dezelfde gelegenheid gaat de Federatie op in de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB), de koepel van alle verenigingen voor actief dienende officieren van de Nederlandse Krijgsmacht.

Hans Couzy was gehuwd en heeft een dochter en een zoon.

De NOV verliest een markante oud voorzitter. Maar ook de man die in persoon een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het tot stand komen van de huidige samenwerking in de GOV/MHB.

Voorzitter, het bestuur en leden van de NOV leven intens mee met zijn gezin en wensen hen veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.