"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Ik weet op wie ik stem 2

Op 9 maart heeft u een vlog ontvangen waarin een lid van onze vereniging, Harmen Krul aan u vertelde wat zijn politieke ambities zijn en het waarom daarvan. Dit is de tweede vlog in deze reeks. Barry Jacobs vertelt u, wie hij is, hoe hij in deze wedstrijd staat en wat u van hem mag verwachten.
Ik herhaal mijn boodschap, volgende week zijn dus de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kamerleden zijn verantwoordelijk voor de parlementaire controle op de regering. In de afgelopen jaren is maar weer eens gebleken hoe moeilijk deze controle is. Je moet bekend zijn met, inzage hebben in en vooral een goed en betrouwbaar netwerk hebben en je moet er voor willen gaan, anders ben je als kamerlid kansloos versus de beleidmakende ministeries.

Twee leden van onze vereniging hebben deze achtergrond, beschikken over dit netwerk en hebben die betrokkenheid. Zij kunnen en zullen vanuit hun expertise en achtergrond ook als vraagbaak voor andere Kamerleden dienen, maar vooral ook kritisch zijn op politieke ontsporingen en “parlementaire mist”. Iedereen stemt naar eigen voorkeur en zo hoort het ook.

Maar voorkeursstemmen op één van deze beide kandidaten, Harmen Krul CDA nr 21 en Barry Jacobs VVD nr 61 gaan defensie echt helpen. 
9 maart stelde Harmen zich aan u voor,  10 maart zal Barry dit doen.

Ik, Ruud Vermeulen Vz NOV, ga op één van beide kandidaten stemmen. Defensie, onze veiligheid, voor de veiligheid van mijn kinderen en kleinkinderen, maar ook onze bondgenoten moeten op ons kunnen rekenen.
Ga hier naar de vlog
Ruud Vermeulen
Plv vz GOV/MHB
Vz NOV