"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Ik weet op wie ik stem (3)

Ik weet op wie ik stem (3)

 In de afgelopen weken hebben wij in onze communicatie de Tweede Kamer verkiezingen centraal gesteld!

Wat ons allang stoort is dat er in de Tweede Kamer weinig vertegenwoordigers zitten die echt verstand van Defensie hebben. Dit missen wij node en dat willen wij om voor de hand liggende redenen anders zien.
Daarom hebben wij eerst aan onze leden gevraagd wie er opteert voor een Kamerzetel, met daarbij de toezegging dat wij hun kandidatuur via onze communicatiemiddelen zouden ondersteunen.

Vorige week maandag 8 maart is er een nieuwsbrief uitgebracht over de verkiezingen met daarbij een overzicht van de stellingnames van de diverse politieke partijen over defensie.

Op dinsdag 9 maart hebben wij u een vlog gestuurd over Harmen Krul, lid van de Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV/MHB) en kandidaat kamerlid voor het CDA, hij staat op nr 21. Hij was een van de twee kandidaat-Kamerleden die zich gemeld hadden op onze uitvraag.

Woensdag 10 maart is de vlog verstuurd van Barry Jacobs, lid van de GOV|MHB en kandidaat kamerlid voor de VVD op plaats 61.

En natuurlijk proberen zij zoveel mogelijk voorkeursstemmen te krijgen. Enerzijds om daarmee in de Kamer te kunnen komen, maar anderzijds ook om duidelijk te maken dat zij een echte en trouwe achterban hebben. Dat straalt uit, dat verbetert hun positie, nu maar ook in de toekomst.

Maar ook wordt hiermee het signaal afgegeven dat men defensie belangrijk vindt. En dat is de doelstelling van de GOV/MHB. En, zoals gezegd, was het ook onze doelstelling om tenminste een paar Kamerleden te hebben die verstand van defensie hebben. Als beroepsvereniging is ons doel een bij Nederland passende defensie en defensie-inspanning.

Vandaag 15 maart een laatste vlog, een gesprek met de Bgen b.d. drs. Toine Beukering. Eerste Kamerlid voor JA21. Ook hij melde zich aan, is lid van de GOV/MHB, stelt zich niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer verkiezingen, maar is wel lid van de Eerste Kamer.
Wij wilden u de bijdrage van dit lid op de valreep van de verkiezingen zeker niet onthouden! Kijk hier naar de vlog