"Voorzitter NOV"

Ik weet op wie ik stem

Ik weet op wie ik stem

Volgende week zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kamerleden zijn verantwoordelijk voor  de parlementaire controle op de regering. In de afgelopen jaren is maar weer eens gebleken hoe moeilijk deze controle is. Je moet bekend zijn met, inzage hebben in en vooral een goed en betrouwbaar netwerk hebben  en je moet er voor willen gaan, anders ben je als  kamerlid kansloos versus de beleidmakende ministeries.

Twee leden van onze vereniging hebben deze achtergrond, beschikken over dit netwerk en hebben die betrokkenheid. Zij kunnen en zullen vanuit hun expertise en achtergrond ook als vraagbaak voor andere Kamerleden dienen, maar vooral ook kritisch zijn op politieke ontsporingen en “parlementaire mist”. Iedereen stemt naar eigen voorkeur en zo hoort het ook.
Maar voorkeursstemmen op deze beide kandidaten, Harmen Krul CDA nr 21 en Barry Jacobs VVD nr 61 gaan defensie echt helpen. 
Vandaag stelt Harmen zich aan u voor.
Morgen zal Barry dit doen.

Ik, Ruud Vermeulen Vz NOV, ga op één van beide kandidaten stemmen. Defensie, onze veiligheid, voor de veiligheid van mijn kinderen en kleinkinderen, maar ook onze bondgenoten moeten op ons kunnen rekenen.
Ga hier naar de vlog
Ruud Vermeulen
Plv vz GOV/MHB
Vz NOV