"GOV|MHB"

Informatie verminderd pensioenperspectief.

Geachte leden van de GOV|MHB, KVMO en NOV,

 

Lang is erover gesproken en door ons altijd hard voor gestreden: de compensatie voor uw verminderde pensioenperspectief.

 

Deze afspraak uit het afgelopen AV-akkoord was voor velen van u, onze achterban, een heel wezenlijk onderdeel uit het akkoord en een belangrijke reden om met het akkoord in te stemmen. Het feit dat er een eerlijke compensatie voor de vermindering van uw pensioenperspectief zou komen was voor ons als GOV|MHB (KVMO, NOV en KVNRO) dan ook een belangrijke reden om in te stemmen met het AV-akkoord 2018-2020. Velen van u hebben ons de afgelopen anderhalf jaar met regelmaat gevraagd hoe het met de uitwerking van de compensatie stond en wanneer u de eerste uitbetaling hiervan kon verwachten. Tot vandaag konden wij u alleen maar vertellen dat er nog aan de uitwerking gesleuteld werd en dat deze lastiger bleek dan gedacht. Tot vandaag, want wij kunnen u nu informeren over het feit dat de fase van uitwerking eindelijk is afgerond met bijgaand resultaat: Informatie aangaande pensioencompensatie

 

Met deze mail willen wij u informeren over waarom u zo lang heeft moeten wachten op uw compensatie en hoe deze nu uiteindelijk is vormgegeven. Dit doen wij niet alleen middels het plaatsen van de documenten van de uitwerking op onze website, maar ook via een vlog op Youtube klik hier en een uitgeschreven notitie (zie bijlage Notitie_Pensioencompensatie_GOV-MHB).

Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat u de behoefte heeft om ons naar aanleiding van dit bericht en/of de documenten vragen te stellen. Dit kunt u natuurlijk altijd doen door te bellen naar ons secretariaat op 070 – 383 95 04 of te mailen op info@prodef.nl. Gezien het belang van het onderwerp en de complexiteit van de materie willen wij u echter ook de gelegenheid geven om ons via MS Teams vragen te stellen. Wilt u dit, dan kunt u op de volgende momenten op de naast staande link inloggen:

  • Donderdag 27 mei         09:00 – 10:30 klik hier voor de MS-teams link
  • Donderdag 27 mei         13:00 – 14:30 klik hier voor de MS-teams
  • Vrijdag 28 mei                09:00 – 10:30 klik hier voor de MS-teams link

De onderhandelaar van de GOV|MHB, mogelijk ondersteund door andere medewerkers, zal u dan kort toelichten hoe de maatregel in elkaar zit en u vooral de gelegenheid geven om uw vragen te stellen.

 

Omdat wij een open en transparante vereniging zijn en werken met directe inspraak van al onze leden, leggen wij u graag voor of u instemt met de uitwerking van deze maatregel ter compensatie van uw verminderde pensioenperspectief. Via deze survey klik hier kunt u aangeven of u instemt met hetgeen aan u is voorgelegd. Deze survey staat open vanaf het moment dat u deze mail ontvangt en sluit op zondag 30 mei a.s. De uitkomst van deze bepaalt of de GOV|MHB  al dan niet akkoord gaan met de uitwerking. Uiteraard zullen wij u via onze kanalen hierover verder informeren.