Militair Specifiek Overwerk

In deze vlog houden Thijs van Leeuwen (HSGO) en Paul Eijkelenkamp een tweegesprek over het Militair Specifiek Overwerk (oefentoelage en VVHO ). Zij constateren dat een militaire beroep inhoudt dat men vaak en lang van huis vanwege varen, vliegen, oefenen of inzet. De vergoedingen hiervoor zijn karig en dat schrijnt al lang .Thijs toont aan dat de vergoedingen inderdaad veel te laag zijn, soms zelfs onder het minimum uurloon. En de NOV zou de NOV niet zijn, als zij niet met een eerlijk en uitlegbaar alternatief zou komen. Aan het einde van de vlog verwijst de HSGO naar een artikel op deze site. Dit artikel wordt later deze week geplaatst. Wij informeren u daar nog over.

Kijk hier: https://youtu.be/R74m5cL6kbw