"Voorzitter D&K"

DE RUSSISCHE STRATEGISCHE CULTUUR EN HET ‘SO WHAT ‘VOOR HET WESTEN.

De NOV is niet alleen een vakbond, maar ook een beroepsvereniging. Vanuit deze vereniging streeft de NOV ernaar een bijdrage te leveren aan uw professionaliteit als officier. Dat doen wij o.a. door het organiseren van symposia. Deze keer kunnen wij u een wel heel bijzonder symposium aanbieden, met een dito erudiet gezelschap aan sprekers en moderators. Zeker in het licht van de actuele ontwikkelingen in het Oosten een waardevol inkijkje in de 'ziel' van Rusland en wat dit voor ons betekent.

Mini-symposium 29 juni 2022 13.00 tot 16.00 uur.

DE RUSSISCHE STRATEGISCHE CULTUUR EN HET ‘SO WHAT ‘VOOR HET WESTEN.

WAAROM VIEL RUSLAND OEKRAïNE BINNEN? WAT KUNNEN WE NOG MEER VAN DE RUSSEN VERWACHTEN? VOELEN EN BELEVEN WIJ DAT DIT LEIDT TOT EEN ZEITENWENDE?

I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. But perhaps there is a key. That key is national interest.

– Winston S. Churchill, 1939 –

 

De afgelopen twee decennia voert de Russische Federatie een steeds assertiever en agressiever buitenland- en veiligheidsbeleid, dit om eigen geopolitieke belangen na te streven. Het resulteerde op 24 februari van dit jaar in een grootschalige invasie van Oekraïne. Tot verrassing en afschuw van velen woedt er sindsdien op het Europese continent een nietsontziende oorlog. Inmiddels is het duidelijk dat hier een Russisch wereldbeeld aan ten grondslag ligt, dat fundamenteel verschilt van het Westerse beeld. Vanuit het Kremlin bezien, is de door het Westen opgedrongen internationale rechtsorde illegitiem en oneerlijk en verkeert Rusland in een permanent strategisch defensief.

 

De strategische cultuur van een land vormt de sleutel om te kunnen begrijpen hoe een land crises ervaart en van daaruit handelt. Het huidige Russische buitenlands- en veiligheidsbeleid komt voort uit het Russische wereldbeeld en is daarmee een onderdeel van wat de Russische strategische cultuur maakt. Voor politici en beleidsmakers binnen de Euro-Atlantische gemeenschap is het dus cruciaal om te begrijpen wat deze Russische strategische cultuur is. Dit begrip is nodig om doordacht en prudent tegenbeleid te ontwikkelen. Het is een voorwaarde om adequaat om te gaan met de bedreiging die Rusland vormt voor de Europese veiligheid en stabiliteit. Deze presentatie heeft dan ook als doel ons op hoofdlijnen te informeren over enkele constanten in de Russische strategische cultuur.

 

Majoor Marnix Provoost[1] zal in een presentatie van ca. 40 minuten schetsen hoe Ruslands geografie, historie en politieke cultuur de strategische cultuur beïnvloeden en welk wereldbeeld hieruit voortvloeit.

Vervolgens willen wij interactief met alle deelnemers ingaan op de vraag ‘so what’? Wat betekent dit beeld nu voor het Westen? Moeten wij ons volledig heroriënteren? Vaarwel zeggen tegen ontspanning die ontstond aan het einde van de Koude Oorlog en de gepaard gaande implosie van de Sovjet Unie? En hoe komt het dat wij de duidelijke signalen gemist hebben? Waarom legden regeringsleiders de afgelopen twee decennia de nadruk op toenadering, zelfs opname van de Russische Federatie in de westerse familie. En lieten, door gretig grondstoffen en goederen af te nemen, een opmerkelijke afhankelijkheid ontstaan.

Leidt dit tot een containment 2.0? Een totale herziening van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU? Andere economische banden en een versoberde diplomatieke benadering? En vooral ook: grote implicaties voor de krijgsmachten?

Dr Tim Sweijs, [2] Director of Research at HCSS, zal daartoe als moderator aan de zaal vragen voorleggen, suggesties doen en richtingen van denken aangeven.

Hij wordt hierbij ondersteund door een panel waarin, naast Marnix Provoorst, dan ook Cdre Prof Dr Frans Osinga[3] zitting heeft genomen. Eenvoudig gezegd, het verschil in kijkrichting is hier interessant. Provoost beziet de spanningen en confrontatie kijkend vanuit de Russische ziel naar het Westen. Osinga benadert het kijkend vanuit het Westen naar Rusland.

Edoch, zoals gezegd, de moderator verwacht vooral verdieping door interactie met de deelnemers in de zaal. Deze gesprekken zullen lopen via een aantal geponeerde stellingen.

Aanmeldingsprocedure:

Het Mini-symposium wordt gehouden op 29 juni 2022 vanaf 13:00 uur tot max 16:00 uur, op de Kromhoutkazerne (Herculeslaan 1, Utrecht) in de Waterlinie zaal van gebouw V5. Aansluitend wordt u de gelegenheid gegeven om met een glaasje en een hapje na te praten over dit interessante symposium.

Dit symposium is in principe bestemd voor NOV-leden. Toch wil de NOV in het licht van het belang van de informatie waarde van dit symposium voor de professionaliteit van de officier, dit ook voor niet leden openstellen.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via het emailadres info@nederlandseofficierenvereniging.nl o.v.v. Minisymposium. Wij verzoeken u dit uiterlijk 24 juni te doen.

Indien u geen militair identiteitsbewijs heeft dat u toegang verleent tot de Kromhoutkazerne dan dient u uw aanmelding gepaard te laten gaan met de navolgende gegevens.

 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats ID-type ID-nummer
             

 

[1] Majoor Marnix Provoost, MA, werkt momenteel als promotieonderzoeker aan de NLDA. Hij is lid van de NOV.

[2] Dr Tim Sweijs heeft diverse studies op het gebied van Oorlog, Internationale betrekkingen en Filosofie op zijn naam staan. Recent (2021) is mede van zijn hand de boeken The conduct of War in the 21st Century Kinetic, Connected en Synthetic (co-editor) en Deterrence in the 21st Century: Insights from Theory and Practice (co-editor).

[3] Cdre Prof Dr Frans D.B. Osinga is bijzonder hoogleraar War Studies aan de universiteit van Leiden en tevens verbonden aan de NLDA. Hij heeft vele studies, columns en podcasts op zijn naam staan. Hij is lid van de NOV.