Nationale verzekeringspolis van Hillen, de algemene reserve!

Zoals elke militair weet kent Defensie drie hoofdtaken; het verdedigen van de bondgenootschappelijke grenzen, het handhaven van de internationale rechtsorde (missies) en als laatste en ook zonder de Coronacrisis steeds belangrijker aan het worden, de nationale operaties, het ondersteunen van Nederland.

Standaard gebeurt dit door onze Natres, met een zwaartepunt op bewaking en beveiliging en de KMar, bij de beveiliging van onze grenzen Daarnaast nemen wij deel aan de veiligheidsregio’s. Daarbij vindt er natuurlijk nog inzet plaats van searchteams zoals laatst in Oss, de explosievenopruimingsdienst en overige steun die door burgemeesters, politie, het Openbaar Ministerie of anderen wordt gevraagd.

Verder heeft defensie de verplichting om nationaal als algemene reserve op te treden, de ‘nationale verzekeringspolis’ waar oud-minister Hillen het al over had. Defensie is als Madurodam, alle functionaliteiten die Nederland als maatschappij kent hebben wij ook, zij het in beperkte aantallen. Wij kunnen varen, vliegen, rijden. Wij hebben artsen, verplegers, een noodhospitaal, hospitaalcapaciteit op schepen, etc. Maar kunnen ook optreden om de politie te versterken, logistiek te ondersteunen middels transport en, zoals nu al gebeurt d.m.v. medische planners.

Echter de ware kracht van defensie ligt vooral in zijn personeel. Personeel dat gewend is om op te kunnen treden onder moeilijke omstandigheden en in grote onzekerheid. Het is een gemiddeld jonge en extreem gezonde populatie. Men is eraan gewend om ook buiten de arbeidstijdenwet langdurig op te kunnen treden, als het moet maandenlang. En waarschijnlijk nog het meest belangrijke, de mentale instelling om de opdracht te moeten halen, de klus te kunnen klaren. De can-do mentaliteit van onze mannen en vrouwen. Veel verguist de laatste tijd, maar wel de enige reden waarom wij onze drie hoofdtaken aan elkaar kunnen binden. De can-do mentaliteit en de daarmee samenhangende geestelijke flexibiliteit. Niet jouw specifieke kennis en kunde staat centraal, nee de gezamenlijke opdracht. Niet het individu staat centraal, maar het team. Dat is de unieke kracht van de 30.000 militairen die nu als algemene reserve gereed staan om daar in te springen waar dit noodzakelijk of gewenst is.

In deze Coronavirus-tijd is het logisch dat primair de reguliere instanties hun werk doen. Defensie zal eerst ingezet worden, waar de gaten gaan vallen.

En daar zal onze organisatie de gaten vullen, daar zal de can-do mentaliteit wederom de oplossing brengen. Ik weet dat een aantal militairen staan te popelen om ingezet te worden.

Je reserve zet je pas in op de juiste tijd en de juiste plaats. Daar is het nu nog te vroeg voor. Terecht dat men hier terughoudend in is.

Ruud Vermeulen

Voorzitter NOV