"Ruud Vermeulen, voorzitter NOV"

Nooit meer 1939!

In deze vlog doet voorzitter NOV, Ruud Vermeulen een indringende oproep aan onze ministerpresident en aan het parlement, zich goed te realiseren dat de Nederlandse krijgsmacht niet meer in staat is om haar grondwettelijke taken uit te voeren. Dat de toebedeelde middelen niet datgene zijn wat met onze NAVO-partners is overeen gekomen en dat deze hete aardappel doorgeschoven wordt naar volgende kabinetten. De krijgsmacht, de militairen zijn bereid waar ook ter wereld, onder welke omstandigheid dan ook hun taak uit te voeren, toen nu en in de toekomst. Regeerders neem uw verantwoordelijkheid en geef hen de middelen daartoe.

Kijk hier naar de vlog.https://youtu.be/ehEbzdiqbtw