"Thijs van Leeuwen, HSGO"

Bezoldiging en personeelssysteem voor militairen, holistisch benaderd

NOV, bezoldiging en personeelssysteem voor militairen, een holistische benadering

In deze vlog legt Thijs van Leeuwen HSGO uit dat de NOV het loongebouw en het personeelssysteem niet als losse componenten beschouwd maar in hun samenhang, holistisch.

Klik hier