Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025-2026

 

Update op onderstaand bericht.

 In de komende weken volgen gezamenlijke voorlichtingssessies van Defensie en de bonden. Deze sessies bieden een mooie kans om u zo goed mogelijk te laten informeren over het nieuwe resultaat. Klik hier voor een overzicht van de bijeenkomsten  (inclusief een link naar de webinar) .

De vakbonden en Defensie zijn op dinsdag 28 mei jl. tot een nieuw onderhandelaarsresultaat gekomen over de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. Het huidige akkoord, met daarin o.a. 7% loonsverhoging, loopt af op 31 december 2024. Het nieuwe onderhandelaarsresultaat bevat opnieuw 7% loonsverhoging: 5% met ingang van 1 januari 2025 en 2% met ingang van 1 januari 2026. Daarnaast volgen twee eenmalige uitkeringen: een eenmalige van €500,- bruto in september 2024 en een eenmalige van €350,- bruto in juli 2025. Daarbovenop komt een incidentele loonsverhoging van 5% over de maanden oktober, november en december 2024.

De wereld om ons heen verandert sterk; instabiliteit en onveiligheid nemen toe. Dat maakt de rol van de Nederlandse krijgsmacht des te belangrijker. Door alle onzekerheid om ons heen moeten we blijven investeren in onze krijgsmacht en dus ook in ons personeel. In dit onderhandelaarsakkoord willen de sociale partners zich met name richten op de primaire arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter erkenning wen waardering van de inzet van onze medewerkers. De belangrijkste punten uit het zogeheten onderhandelaarsresultaat zijn in dit bericht te lezen.

Vanaf 1 januari 2025 is voor iedere defensiemedewerker een loonsverhoging van 5% voorzien. Per 1 januari 2026 is er opnieuw 2% loonsverhoging. Naast deze loonsverhogingen kunt u, bij goedkeuring van het resultaat, de volgende afspraken op uw loonstrook verwachten:
• Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto in september 2024.
• Een eenmalige uitkering van € 350,- bruto in juli 2025.
• Een incidentele loonsverhoging van 5% over de maanden oktober, november en december 2024 . (Feitelijk is dit het vervroegen van de loonsverhoging van 1 januari 2025 naar 1 oktober 2024).
• Een verhoging van de tegemoetkoming woon-werkverkeer naar 23 cent per kilometer per 1 januari 2025.

Keuzes gemaakt
‘We hebben ervoor gekozen om zo snel en zo veel mogelijk geld naar ons personeel te sturen. We hadden graag meer bereikt, maar in deze tijd moesten we keuzes maken. Ik ben dan ook tevreden met wat er nu op tafel ligt. Door deze afspraken vroegtijdig te maken, creëren we tijd om eerdere arbeidsvoorwaardelijke afspraken uit te werken, zoals het technisch werkverband voor reservisten en het technisch werkverband voor de bijzondere positie van militairen. Dit stelt ons ook in staat om te discussiëren over de personele maatregelen die nodig zijn om de extra aandacht voor hoofdtaak 1 vorm te geven.’ aldus onderhandelaar GOV|MHB Andrea Oosting-Klock.

Voorzitter NOV Niels van Woensel is tevreden met het resultaat: ‘Ik kan mij nog goed herinneren dat, toen wij vorig jaar oktober een AV onderhandelaarsresultaat bereikten, veel mensen niet alleen blij waren met de overeenkomst, maar ook dat we voor het eerst sinds jaren tijdig tot een resultaat zijn gekomen. Najaar 2023 deden wij de voorspelling dat wij in de tweede helft van dit jaar opnieuw en op tijd een resultaat zouden leveren. Nu, eerder dan voorspeld en verwacht, is het Defensie en de bonden gelukt om tot het voorliggende resultaat te komen. En net als het huidige akkoord, is ook nu weer sprake van een significante loonsverhoging.’

Dat is ook nodig, vindt Van Woensel: ‘Defensie heeft nog steeds een groot personeelstekort en we moeten er alles aan doen om de krijgsmacht weer op volle sterkte te krijgen. Dit resultaat spreekt daarnaast ook waardering uit voor al het personeel dat de organisatie jarenlang trouw is gebleven.’

Een positief stemadvies
Van Woensel bemerkt dat er nog zeker werk te doen is, maar kijkt uit naar de komende periode om stappen te maken: ‘Natuurlijk zijn er ook onderwerpen die het niet hebben gehaald zoals verbeteringen voor het personeel dat in het buitenland is geplaatst en reservisten, maar we hebben keuzes moeten maken. Deze verbeteringen komen iedereen ten goede en werken nog dit jaar door op uw loonstrook. Dit zorgt ervoor dat we de komende anderhalf jaar de tijd krijgen om ook op diverse andere onderwerpen stappen te zetten. Daarom zijn wij tevreden met wat wij hebben bereikt en hopen wij dat u zult instemmen met dit resultaat.’

Hoe nu verder?
In de komende weken volgen voorlichtingssessies van Defensie en de bonden waar u nadere informatie zult krijgen en vragen kunt stellen. Via onze website, nieuwsbrief en sociale media houden wij u op de hoogte waar en wanneer.

Leden van de NOV kunnen middels een ledenraadpleging aangeven of deze moet instemmen met het resultaat. Via onze nieuwsbrief ontvangt u vandaag een uitnodiging tot het deelnemen aan de raadpleging. Indien een meerderheid van de bonden instemt, zullen de sociale partners het resultaat tijdens een Sectoroverleg Defensie (SOD) op dinsdag 2 juli 2024 omzetten in een arbeidsvoorwaardenakkoord. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, stuur dan een mail naar info@nederlandseofficierenvereniging.nl met als titel ‘Ledenraadpleging’.

Hier treft u een aantal hyperlinks aan waar u meer informatie kunt vinden over het bovenstaande.

Flyer

PDF van het resultaat

Appreciatie HSGO

Voordracht voorzitter GOV|MHB SOD 28 mei 2024