Onze krijgsmacht en de volgende oorlog

De krijgsmacht gaat weer groeien. Dit proces moet gedragen en uitgedragen worden door officieren. En meer nog dan in het verleden zal dit een gezamenlijke prestatie moeten zijn van alle defensieonderdelen. Op 9 oktober 2018 organiseert de Nederlandse Officieren Vereniging het symposium “Onze krijgsmacht en de volgende oorlog” op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De NOV wil via dit symposium het militair discours stimuleren en een groot draagvlak creëren voor de versterking en innovatie van onze krijgsmacht.

Het symposium richt zich op de volledige NLDA-gemeenschap, dus alle cadetten, adelborsten en andere leerlingen en cursisten – ook van HDV, MDV en het MD-traject – die op dat moment in opleiding zijn. Er wordt ingegaan op jointen combined optreden, met als basis de lessons identified van de oefening Deep Strike (in juli gehouden door de 43brigade).

Programma

15.00 uur Inloop (ontvangst met koffie/thee en cake)
15.30 uur Welkomstwoord door C-NLDA en Vz-NOV
15.45 uur Toelichting agenda en werkwijze
15.55 uur Presentatie bgen Swillens over de oefening Deep Strike
16.50 uur Uitdelen stellingen t.b.v. syndicaatswerk
16.55 uur Maaltijd en syndicaatswerk
19.10 uur Briefing m.b.t. “versterking & vernieuwing CLAS” door Staf CLAS
19.30 uur Interactieve sessie met joint panel
21.00 uur Conclusie en afronding door Vz-NOV
21.10 uur Slotwoord door Marc Chavannes
21.15 uur Afsluitende borrel

Leden kunnen zich opgeven

Als NOV-lid kunt u deelnemen aan het symposium, maar let op, het aantal plaatsen dat beschikbaar is is beperkt, dus wees er snel bij. Opgeven kan door een mail te sturen naar symposium2018@nederlandseofficierenvereniging.nl met daarin uw voorletters, achternaam, rang en peoplesoftnummer.

De aanmelding is gesloten