Overleg nieuw bezoldigingssysteem wéér vastgelopen

Open brief aan Tweede Kamer

Overleg nieuw bezoldigingssysteem wéér vastgelopen

Het overleg over een nieuw bezoldigingssysteem voor defensie is wederom vastgelopen. De staatssecretaris biedt geen ruimte om open en reëel met elkaar te overleggen. De eerder gedane toezeggingen en beloftes worden niet nagekomen en de staatssecretaris wil alleen bewegen op een specifiek door haar gewenst onderdeel van het loongebouw. De afspraak om voor 1 juli 2020 een vereenvoudigd en bij de tijd passend bezoldigingssysteem (loongebouw en werkgerelateerde toelages) te realiseren wordt niet waargemaakt, getraineerd en deels ontkend. Wij hebben ook sterk de indruk dat, ondanks de eerder gemaakte afspraken, door defensie onvoldoende geld is vrijgemaakt om een goed nieuw bezoldigingsstelsel te realiseren. Gezien de wijze waarop het overleg nu verloopt lijkt het er sterk op dat de politieke top van defensie er op aanstuurt dat er in deze kabinetsperiode geen wijziging van het bezoldigingssysteem meer kan worden gerealiseerd. Dat vinden wij onacceptabel.

Drie samenwerkende centrales van overheidspersoneel verzoeken de Tweede Kamer Commissie Defensie dan ook dringend in het a.s. wetgevingsoverleg de staatssecretaris ertoe te bewegen dat zij de renovatie van ons bezoldigingssysteem serieus neemt, voldoende financiële middelen beschikbaar stelt, zich houdt aan de eerder gemaakte arbeidsvoorwaarden afspraken, het toegezegde mandaat om hierover te kunnen onderhandelen gestand wil doen en open en reëel overleg hierover mogelijk maakt.

Wij hopen en verwachten dat het defensiepersoneel op uw steun kan rekenen.

De volledige brief van de 3 centrales leest u hier 

Morgen informeren wij onze achterbannen uitgebreider.