Oproep aan de senatoren van de Eerste Kamer

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) bespreekt op 15 december 2020 de brief van de minister van Defensie van 15 oktober 2020 inzake de “Defensievisie 2035 – vechten voor een veilige toekomst”.

Ruud Vermeulen doet een oproep aan de senatoren van de Eerste Kamer, om de regering ertoe te brengen dat zij daadwerkelijk gaat regeren i.c. ervoor zorgt dat de Krijgsmacht voldoende mensen en middelen krijgt om haar grondwettelijke taak uit te kunnen voeren.

Zie hier zijn oproep.