"Voorzitter NOV"

Oproep tekenen petitie

Van de Voorzitter.

De staat van de Krijgsmacht is al vele jaren slecht en dat zal op basis van het huidige beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving niet snel verbeteren. Daar hebben wij als NOV al lang op gewezen; veel voorbeelden passeerden de revue.

Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving de aandacht te vestigen op de staat van de Krijgsmacht en de verantwoordelijke politici op te roepen nu echt stappen te nemen om deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren.

 

Wij kunnen deze oproep alleen maar ondersteunen. Met het Hoofdbestuur roep ik u dan ook op om de petitie op de site https://psst.nl  te ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarmee voegt u zich bij die grote groep verontruste burgers en laten we gezamenlijk zien dat het ernst is.

 

Voorzitter NOV

J.L.R.M. Vermeulen.