"Thijs Van Leeuwen HSGO"

Personeelssysteem Deel 2

In deze vlog, legt Thijs Van Leeuwen HSGO nut en noodzaak van een goed defensie personeelssysteem uit. Goed voor de uitvoering van de taakstelling van de organisatie, het genereren van gevechtskracht, maar dat ook tegemoet komt aan de eisen die moderne werknemers aan deze organisatie mogen stellen.

Kijk hier