Een akkoord!
Voor u ligt, of beter gezegd licht op, een speciale editie van de ProDef. Een speciale editie die we met veel plezier uitbrengen, omdat er na vele maanden eindelijk een onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaarden is bereikt. In deze speciale editie vindt u de integrale tekst, de bijlagen, de details, toelichtingen van de diverse onderdelen en een stemadvies van de verschillende verenigingen die de GOV|MHB vormen, te weten de KVMO, KNVRO en NOV.
Ga hier naar de speciale Prodef