"CMHF"

Brief Rekenrente pensioenen

De regering moet nu iets doen aan de pensioenen

Het zal niemand ontgaan zijn dat het leven de afgelopen maanden alleen maar duurder geworden is, terwijl voor de mensen bij Defensie het inkomen niet is gestegen. Zoals u weet doen wij er alles aan om snel een nieuwe cao af te sluiten zodat dit inkomen kan worden verbeterd. Maar een nieuwe cao zal helaas geen oplossing bieden voor de gepensioneerden onder ons. Deze groep heeft het pensioen al jaren niet meer zien stijgen. De indexatie achterstand is inmiddels opgelopen tot 20%. Daarom zijn zij er flink op achteruit gegaan. De koopkracht van de gepensioneerden loopt daarmee ruim achter op die van de meeste werkenden en is sinds 2012 zelfs negatief.

En toch heeft het aanstaande kabinet in het regeerakkoord onvoldoende gedaan om iets aan deze situatie te verbeteren. De aanpassing van het financieel toetsingskader zorgt ervoor dat pensioenfondsen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105 procent gedeeltelijk kunnen indexeren in plaats vanaf 110 procent. Maar voor de deelnemers van ABP, net als de andere drie grote pensioenfondsen, betekent dit nog steeds niet dat er geïndexeerd kan worden. Het ABP gaf in december aan een actuele dekkingsgraad van 104 procent en een beleidsdekkingsgraad van 101 procent te hebben. En daardoor verslechterd de situatie voor gepensioneerden ook in 2022 verder. Het nieuwe pensioenstelsel, waar indexeren weer mogelijk zou moeten worden, is ook niet eerder dan begin 2026 voorzien. Er zal dus voor die tijd iets moeten gebeuren.

Om deze schrijnende situatie opnieuw onder de aandacht te brengen, en de Tweede Kamer op te roepen meer te doen voor deze groep, hebben wij een brief aan de Vaste Commissie Sociale zaken en Werkgelegenheid gestuurd. In deze brief: Brief TK rekenrente vragen wij meer aandacht voor onze gepensioneerden. Wij roepen de Kamerleden op de rekenrente aan te passen. De pensioenfondsen behalen hoge rendementen en het pensioenvermogen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Toch zijn pensioenfondsen verplicht om voor de pensioenen die nu en in de toekomst worden uitbetaald uit te gaan van een zeer laag en onrealistisch rendement. Daarom verzoeken wij om tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel uit te gaan van een rekenrente van 1,5%. Een dergelijk (prudente) rekenrente zou betekenen dat pensioenfondsen zoals ABP vanaf volgend jaar over kunnen gaan tot (gedeeltelijke) indexatie en zo de financiële situatie van gepensioneerden kunnen verbeteren.

Overigens is het zeker niet zo dat het uitblijven van indexeren alleen gepensioneerden treft. Hoewel vele het niet direct zullen beseffen is de indexatie-achterstand ook voor werkenden een groot probleem dat een grote negatieve impact zal hebben op het pensioen wat later zal worden uitgekeerd. Dus daarom gaat dit ons allen aan en moeten we ons samen hiervoor hard maken. Deze brief is slechts een eerste stap en we denken nog na over andere manieren om aandacht te vragen voor dit schrijnende probleem. Zo is het plan om tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer naar Den Haag te gaan om de Tweede Kamer te laten zien en voelen hoe wij hierin staan. Geen negatieve acties die als doel hebben de aandacht van de media te krijgen, maar een positief signaal gericht op de democratische besluitvorming zoals wij die in Nederland kennen, Wij hopen dat ook andere bonden en belangenverenigingen ons hierin zullen steunen. Maar ook voor andere suggesties staan wij open. We zullen de komende tijd hiervoor een oproep aan u doen.