"Ruud Vermeulen"

Russische roulette met onze pensioenen!

Russische roulette met onze pensioenen! Waarom kan de CMHF nog steeds geen Ja of Nee zeggen!!

Afgelopen week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het nieuwe pensioenstelsel. De algemene tendens is dat de weg naar het voorgestelde nieuwe pensioencontract ingeslagen moet worden. Het gevecht om het verhogen van de rekenrente en daarmede het behoud van het oude systeem lijkt hiermede gepasseerd. Wij moeten ons gaan opmaken voor het invullen van het nieuwe pensioencontract en daardoor duidelijkheid krijgen over de grote open einden.

De CMHF is via de VCP, de cao-tafels en de Pensioenkamer actief betrokken bij de verdere uitwerking van het nieuwe pensioencontract. Maar de (besturen van) Pensioenfondsen zijn nu eerst aan zet om de uitwerking per pensioenfonds inhoud te geven.

Open einden in het nieuwe contract!

Premies. Hoe wordt de premie dadelijk vastgesteld. De eerste berichten gaan over een verwachte Uniforme Rekenmethodiek (URM) van 3,2%. Hierop zal vervolgens een “prudentie afslag” gaan plaatsvinden. De grootte van deze afslag is niet bekend en zal naar alle waarschijnlijkheid afhangen van de financiële positie van het respectieve pensioenfonds. Dus eigenlijk is er geen peil op te trekken wat de feitelijke gevolgen voor de premies zullen zijn.

Transitie “invaren” van oud naar nieuw.

De vraag die op tafel ligt is hoe gaan wij de overgang (invaren) regelen van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. Gaat daarbij de huidige rentetermijn structuur nog een rol spelen. Als dat zo is, dan hebben onze huidige gepensioneerden een uitdaging. Dan gaat hun pensioen bij de overgang van oud naar nieuw meteen onderuit en worden zij zwaar gekort. Er zijn allerlei gedachten hierover, maar geen enkele zekerheid! Het kan ook zijn dat er gekozen wordt voor een structuur waarbij een methode gebruikt gaat worden met 2000 verschillende scenarioberekeningen. Op grond van een van beide methodes moet het pensioenfonds de hoogte van de (verwachte) pensioenen vaststellen. De actieven worden hier net zo bedeeld als de postactieven met dit verschil dat de actieve deelnemers dit nog in de loop van de tijd kunnen rechttrekken. De postactieven voelen dit direct in hun portemonnee.

Achterstallige indexatie.

Gepensioneerden maar ook alle andere inleggers, maar deze voelen dit nog niet aan hun maandelijks bestedingspatroon, zijn tot 20% gekort vanwege achterstallige indexaties. De waarde van de pensioenen verwateren hierdoor in hoog tempo. Wordt dit probleem voorafgaande aan het invaren opgelost? De echte vraag is, heeft het pensioenfonds voldoende vermogen om en de pensioenen in te varen en dan ook nog te indexeren?

Compensatie 40 tot 67-jarigen voor het afschaffen van de doorsneepremie systematiek.

Deze groep gaat door het kabinetsbeleid er tot wel 10% op achteruit. Hoe wordt deze compensatie vormgegeven. Wordt deze compensatie uit het vermogen gehaald of wordt hij uit toekomstige premies betaald. Ook hier wordt de hamvraag, hoeveel vermogen heeft het pensioenfonds nog over na het invaren?

Solidariteitsfonds.

Er komt een fonds om pieken en dalen op de aandelenmarkt te dempen. Maar de hamvraag is ook hier, wordt dit uit het bestaande vermogen betaald of uit de toekomstige premie inleg of uit “overrendementen”. Het solidariteitsfonds dient om pieken en dalen (de risico’s) op de aandelenmarkt gelijkelijk te verdelen over de generaties.

De periode tot 2026.

Volgens minister Koolmees blijven wij tot uiterlijk 2026 vasthouden aan het huidige systeem, het zogenaamde Financieel ToetsingsKader (FTK). De kans op kortingen is tot 2026 met de huidige Corona crisis ongemeen groot. Bovendien zal er ook een sterke druk worden gevoeld om de premies in opwaartse richting bij te stellen. Dit zijn volledig tegengestelde bewegingen met het nieuwe contract.

Hoe verder.

Er zijn vele open einden. Op grond van het nieuwe contract moet er nu per pensioenfonds bezien gaan worden hoe wij zouden moeten gaan” invaren”. Hoe hoog is dan het pensioen? Welk deel van het vermogen is dan vergeven. Kan er dan nog geïndexeerd worden, kan er nog gecompenseerd worden voor het afschaffen van de doorsneesystematiek, is er nog geld voor het vullen van het solidariteitsfonds? Maar ook dan pas kan de premie eenduidig berekend worden. De pensioenfondsen zijn aan zet en graag snel. Hoe eerder zij openheid van zaken kunnen geven, hoe eerder er duidelijkheid komt over het nieuwe stelsel. Dan is er ook duidelijkheid over de periode van 2021 t/m 2026. Maar ook pas dan kunnen politieke partijen en sociale partners tot een definitieve standpuntbepaling komen. Deze “open einden” laten liggen is Russische roulette. Zoals gezegd, de pensioenfondsen zijn nu aan zet en graag snel.

Daarom kan de CMHF nog geen Ja of Nee zeggen.