"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Spinnenweb

Spinnenweb

Personeelssysteem, beloningsmodel, middelloonpensioen en levensfases. Een defensieorganisatie met een missie en de benodigde middelen. 

Na vele jaren in het P-landschap te hebben mogen dolen is er mij één ding heel duidelijk geworden, het vullen en gevuld houden van de organisatie bestaat uit de combinatie van de beschikbare middelen voor het uitvoeren van de opdracht en een personeels- en beloningsmodel dat bij die organisatie past.

Ergo, het personeels- en beloningsmodel moet passen bij het werk. Er moet ook een balans zijn tussen werk en privé. Als je een gezin gaat stichten zit je echt in een andere fase dan iemand van 18 jaar en net van school komt. Ook moet het model recht doen aan de diversiteit aan werkzaamheden bij Defensie.

Ik wil hier een spinnenweb als metafoor gebruiken. De aanhechtingspunten, de verankering tussen personeels-en beloningsmodel en organisatie moeten sterk zijn. Draden spinnen is prima, maar daarna komt het op de dwarsverbanden aan, eerst dan wordt het geheel sterk. De kracht zit hem in het geheel, het samenspel van de ankerpunten en de dwarsverbanden, de holistische aanpak.

Deze week was de Tweede Kamer kritisch op zowel defensie als de bonden over de voortgang in het realiseren van het nieuwe personeels-en beloningsmodel. De NOV heeft zijn eigen ‘web’ ontwikkeld. Met, inderdaad, speciale aandacht voor de bevestiging van de ankerpunten. En met heel veel zorg voor de dwarsverbanden. Wij hebben de discussie gezocht met onze achterban en natuurlijk Corona heeft ons het afgelopen jaar hier parten in gespeeld. Maar wij pakken dit nu weer op, wij zijn er klaar voor, zoeken de dialoog en de discussie.

En wij willen, nog vóór de formatie, een Defensie Personeels Plan (DPP) op tafel hebben liggen en in de tijd wegzetten, inclusief de kosten.

Op dit moment heeft defensie een beloningsmodel waarvan de basis ooit in 1918 is gelegd. Over de aanpassing ervan wordt al een kwart eeuw gesproken. Dit kan zo niet langer.

Iedereen onderkent dat behoud (niet de werving!) van personeel de sleutel is om onze organisatie te vullen. Het FPS was, is in zijn eigenheid, gericht op het laten uitstromen van personeel. Alleen, zoals de bedenker de Lgen Leijh al aangaf, het model is nooit afgemaakt, het is nooit tot wasdom gekomen. Hij is er nog gefrustreerd over. Dit mogen wij niet langer laten gebeuren.

Tegenstanders van een holistische aanpak stellen dat het zo complex is, dat er uiteindelijk een olifant in de kamer staat, die niet meer door de deur kan. Echter incrementele oplossingen leiden tot suboptimalisatie, waarbij de samenstellende delen belangrijker worden dan het geheel.

De oplossing kan overigens gevonden worden door de discussie op hoofdlijnen te voeren, het vervolgens in hapklare brokken te verdelen en dit aan de overlegtafel daadwerkelijk af te spreken.

Von Schliefen gaf op zijn sterfbed  aan “Macht mir nur den rechten Flügel stark”.

Mijn credo zou zijn, “Zorg voor de verankering in en op de organisatie en trek de dwarsverbanden, van breed naar smal”.

Dan heb je een sterk web dat gaat werken.