"Veerkrachtig hoger beroepsonderwijs in een veranderende maatschappelijke context; verbinden van curriculum, vorming en cultuur"

Symposium Instituut Defensie Leergangen

Hoe zorgen we ervoor dat door onderwijs onze veiligheid, welvaart en welzijn morgen minstens net zo goed zijn gewaarborgd als vandaag? De veiligheidssituatie in Nederland verandert snel. Om sneller en beter te reageren op de veranderingen om ons heen, transformeert Defensie naar een Adaptieve Krijgsmacht en zoekt het o.a. nauwere aansluiting bij de burgermaatschappij.

Een goede voorbereiding op de toekomst begint bij de opleiding en vorming van onze medewerkers. Het Instituut Defensie Leergangen (IDL) verzorgt beroepsgerichte opleidingen op bachelor- en masterniveau aan officieren en equivalente burgers in het midden-, hoger-, en topmanagement.

Het symposium van 19 mei 2020 heeft als doel om te verkennen hoe IDL, de krijgsmachtonderdelen en hoger onderwijs elkaar kunnen versterken om voor te bereiden op de maatschappelijke context van morgen. Wij nodigen inspirerende sprekers uit om in een interactief programma te komen praten over hoe curriculumontwikkeling, beroepsvorming en cultuurdragerschap samenkomen in toekomstbestendige beroepsopleidingen.

Commandant NLDA nodigt u graag uit om mee te denken hoe wij de samenwerking kunnen aangaan!

Programma

10.00 uur Inloop & registratie
10.30 uur Welkom en openingswoord
11.00 uur Het belang van veerkrachtig en wendbaar samenwerken
Brigade-generaal b.d. Rogé in het Veld
11.15 uur Veerkracht en wendbaarheid in de beroepspraktijk van Defensie
Mevrouw Wendy Kwaks (Programmamanager transitie adaptieve krijgsmacht)
12.00 uur Interactieve lunch
13.00 uur Het ontwikkelen van een adaptief curriculum dat aansluit bij de beroepspraktijk
Professor Ad Kil (Nyenrode Business Universiteit, professor research didactics for professionals and HRD)
13.45 uur Professionals veerkrachtig vormen voor de beroepspraktijk van vandaag en morgen
De heer Cher ten Have (Ten Have & Partners)
14.30 uur Interactieve koffiepauze
15.15 uur De rol van onderwijs als uitdrager van een veerkrachtige organisatiecultuur
Luitenant-generaal Mario Verbeek, commandant Defensie Ondersteuningscommando (Ministerie van Defensie)
16.00 uur Paneldiscussie
16.45 uur Borrel
17.45 uur Einde

Het symposium vindt plaats op 19 mei 2020.

Conferentiecentrum Defensie
Brasserskade 227A
2497NX Den Haag

Aanmelden voor het symposium kan door een mail te sturen naar symposium.idl@mindef.nl o.v.v. IDL symposium 2020.

Graag uw voor- en achternaam, uw organisatie en functie vermelden.