Uitwerking Pensioen akkoord

Hier treft u de brief aan die als toelichting dient voor het pensioenakkoord, waarover a.s. donderdag gestemd gaat worden.

Wat de NOV gaat stemmen wordt natuurlijk bepaald door u, onze leden. Wij gaan u a.s. woensdag 17 juni  of donderdag 18 juni vragen of u voor of tegen dit voorstel stemt of dat u zich onthoudt.

NB:  Recente ontwikkelingen kunnen mogelijk ertoe leiden dat er nog niet gestemd gaat worden. Wij houden u van de actuele stand van zaken op de hoogte.  

Klik hier voor stellingname VCP

De brief moet aandachtig gelezen worden. Er staat veel tussen de regels, premissen worden neergezet als waarheden en vormen de basis voor een volgende aanname.  Als een maatregel expliciet als voordeel voor de ene groep wordt gepresenteerd, betekent dit impliciet dat dit niet voor de andere groepen geldt.  Dat maakt het voor u moeilijk om een stemkeuze te maken. Wij zullen u daarom, zoals u van ons mag verwachten, een onderbouwd stemadvies geven.

A.s. maandag 15 juni verschijnt de blog van onze voorzitter waarin hij e.e.a. toelicht. Woensdag heeft u het digitale stembiljet in uw mailbox. Laat uw stem spreken.

Voor de brief:  klik hier