Vakcentrales en Defensie starten onderhandelingen voor CAO-akkoord

Afgelopen week hebben de vakcentrales, zoals eerder aangegeven, hun inzetbrief voor nieuwe arbeidsvoorwaarden aan de staatssecretaris overhandigd. Op maandag 10 juli vond er een extra SOD (Structureel Overleg Defensie) plaats, waarin de vakcentrales samen met de staatssecretaris hebben gesproken over de inzetbrieven en de impact van politieke ontwikkelingen.

Tijdens het SOD is er uitvoerig gesproken over de plannen en de mogelijke gevolgen van de politieke situatie. Ondanks deze ontwikkelingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat dit geen belemmering hoeft te zijn. Het uiteindelijke akkoord dat bereikt wordt, kan echter beperkt zijn tot

het jaar 2024, in afwijking van de oorspronkelijke intenties.
Aangezien ons huidige akkoord aan het einde van het jaar afloopt, is het belangrijk voor de vakcentrales om vóór die tijd tot een nieuw akkoord te komen. Gelukkig zijn er veel overeenkomsten tussen onze plannen en die van Defensie. We streven ernaar om zo snel mogelijk tot een positief resultaat te komen.

In de komende weken zal Niels van Woensel, de voorzitter van GOV l MHB, verschillende defensielocaties in Nederland bezoeken om onze plannen voor de arbeidsovereenkomst uit te leggen en in gesprek te gaan met onze leden. Als u goede ideeën heeft of wilt weten wat wij denken, bent u van harte welkom op een van de bijeenkomsten.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Afronding openstaande dossiers

Naast het komen tot een gezamenlijke inzetbrief en het starten van de
onderhandelingen, is het de sociale partners gelukt op enkele belangrijke dossiers tot besluitvorming te komen. De uitkomst hiervan willen we u niet laten ontgaan.

Allereerst is er een besluit genomen over het overgangsmoment van de
opleidingstabel naar de salaristabel. Voor zo goed als alle opleidingen geldt straks dat zij, na het volgen van het algemene deel van de opleiding, over zullen gaan naar de salaristabel. Voor officieren in de lange opleiding (MWO) geldt dat zij na vier jaar over zullen gaan naar de salaristabel. Deze afspraak heeft tot effect dat militairen aan het begin van hun loopbaan snel meer zullen verdienen. Naar de uitvoering van deze afspraak wordt door de werkgever nog gekeken en dit zal nog even op zich laten wachten.

Vervolgens is er ook een besluit genomen over de afhandeling van open eindjes in het eindloon pensioenstelsel, een dossier waar de GOV|MHB zich al sinds 2020 inzet. Er zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met personen die met terugwerkende kracht op of voor 1 januari 2019 zijn bevorderd, een periodiek hebben gekregen of waarvan een toelage pensioengevend is geworden. Deze collega’s missen een deel van hun pensioenopbouw in eindloon en zullen daarvoor een financiële compensatie ontvangen.

Als laatste nog een update over de pensioencompensatie, of zoals die door de werkgever is gedoopt: de pensioen perspectief compensatie (PPC). Dit dossier is door de lange looptijd en blijvende vaagheid voor sommigen bijna geworden tot een paarse krokodil of een roze olifant. Enkele weken geleden heeft de werkgever hierover via intranet echter concrete duidelijkheid verschaft. Kern van het bericht luidde als volgt:
“In oktober 2023 wordt de definitieve uitvoering van de regeling voltooid. Militairen die in aanmerking komen voor de PPC krijgen in oktober 2023 een brief.” En “Vanaf november 2023 worden de reguliere maandelijkse uitkeringen gedaan als de militair recht heeft op compensatie.” (volledige bericht is op te zoeken via peoplesoft onder PPC)

Voor ons komt hiermee (bijna) een einde aan een van de dossiers die voor onze achterban van groot belang is.

Deze positieve berichten wilden wij u voor het verlof niet onthouden en wij
wensen u hierbij een prachtige zomer toe!