Vlog Nederlandse Officieren Vereniging Personeelssysteem

Het zomerreces nadert zijn einde. De onderhandelingen met Defensie over o.a. het nieuwe personeelssysteem zijn al gestart. In deze vlog legt Thijs van Leeuwen HSGO uit hoe de NOV denkt dat dit systeem er idealiter behoort uit te zien.
Kijk hier