Na een lang verblijf op de Wassenaarseweg 2, is de NOV  aanvang 2024 verhuisd naar een nieuw onderkomen. Vanaf 15 januari vindt onze bedrijfsvoering plaats vanaf de Koninginnegracht 19 te Den Haag. En dat is goed nieuws. De belangenbehartiging voor de Nederlandse krijgsmachtsofficieren en burgerpersoneel zal nog altijd dicht bij het vuur plaatsvinden, in het hart van bestuurlijk Nederland.

Een nieuwe stap
De Wassenaarseweg 2 is onlosmakelijk verbonden met de GOV|MHB, maar na jarenlang intensief gebruik raakte het achter op de moderne vereisten van een kantoor. Het werd tijd voor een nieuwe stap, waarop de vereniging op zoek is gegaan naar een ruimte die aansluit bij haar visie op professionele bedrijfsvoering. Met het nieuwe onderkomen aan de Koninginnegracht 19 is zo’n plek gevonden. Als onderdeel van de GOV|MHB, heeft de Nederlandse Officieren Vereniging samen met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren het nieuwe adres betrokken.

Gedurende de maand januari zullen alle medewerkers van de GOV|MHB druk zijn met de verhuizing. Daarom is besloten om tussen 8 en 31 januari de bedrijfsvoering tot een minimum te beperkten. Zo brengt een verhuizing altijd enig ongemak met zich mee. Als gevolg hiervan kan uw email of belletje enige vertraging oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bekendmaking
Alle GOV|MHB-leden en -leveranciers zijn op de hoogte worden gebracht van de verhuizing middels een uitgebreide mailing. Vanaf 15 januari 2024 zullen wij officieel onze contactgegevens aanpassen aan het nieuwe adres. Wij kijken er erg naar uit u vanaf onze nieuwe locatie van dienst te zijn.