JSF , innovatie en historici!

Vandaag is de ronde tafelconferentie voor Defensie waar o.a. de nieuwe bewindslieden ideeën uit willen putten bij het vaststellen van het beleid voor de komende jaren

Ook de GOV|MHB zal aan tafel zitten en bij monde van de duovoorzitter KLTZ Marc de Natris ons standpunt naar voren brengen. Dit zal zoals ons betaamt zowel gaan over personele zaken maar ook over de organisatie. Dus niet alleen het AOW-gat en het gaan behoren tot de vijf beste werkgevers in Nederland. Maar ook het centraal stellen van de eerste hoofdtaak en het kunnen beschikken over de middelen en de mogelijkheden in opleiding, training, vaar- en vlieguren om dit geloofwaardig waar te kunnen maken.

De defensieorganisatie begint de sfeer van innovatie te ademen. De CDS deed dit in het debat bij de GOV/MHB op 1 december. Maar het is ook te horen tijdens de Landmachtdagen en bij diverse gelegenheden door de andere OPCO commandanten.

Deze roep om innovatie zien wij tijdens deze conferentie ook terug bij het bedrijfsleven bij monde van de FME. De industrie zoekt deze uitdaging en wil hierin ook actief participeren en er financieel aan bijdragen.

Er is ook tijd ingeruimd voor de dhr. Klep, historicus. Zijn bijdrage start met te vermelden dat er nog steeds problemen zijn met de JSF, namelijk de productie van reservedelen, de capaciteit van de militaire onderhoudscentra en met het ALIS (Automatic Logistic Information Sytem).

Maar hij zegt niets over de capaciteiten, de unieke mogelijkheden van dit toestel en de noodzaak om juist dit toestel aan te schaffen.

Clingendael en HCSS geven in hun jaarlijkse monitor duidelijk aan dat er een reële dreiging is van een conflict tegen (een) technologisch hoogwaardige tegenstander(s). Bovendien geven zij aan dat het niet mogelijk is een betrouwbare voorspelling te doen; wie had de Arabische lente voorspeld en hoe dit zou aflopen of de opkomst en ondergang van ISIS?

Alleen de JSF is op dit moment in staat om dominantie in de lucht af te dwingen. Dit toestel heeft als enige toestel in de wereld de capaciteiten om doelen zoals Kaliningrad aan te vallen. En voor de duidelijkheid dat zit hem niet in het toestel, dat zit hem in zijn software, in zijn sensoren en de daaraan gekoppelde (elektronische) wapensystemen.

Op grond van de ervaringen met de F-16, is de verwachting dat deze voorsprong, door voortdurende innovatie, ook vele jaren behouden kan blijven. Zoals een vlieger laatst op een symposium uitlegde had hij in een F-16 boven Bosnië gevlogen en met een handkijker de strijdende partijen moeten opzoeken. Onlangs vloog hij boven Syrië en op zijn display komt automatisch het beeld van strijdende partijen op. Hij kan erop inzoomen en bij dag, nacht en ontij precies zien wat er gebeurd. Het verschil in 25 jaar innovatie kan welhaast niet groter zijn en in hetzelfde toestel.

De ontwikkelingen duren langer dan verwacht, dat is zo. Maar ik vergelijk dit altijd met ASML, voor mij naast de deur. Ook hier gaat het stapje voor stapje. Maar de afnemers hebben ASML miljarden risicodragend kapitaal toegeschoven om de EUV-machine werkend te maken. En de beurskoersen exploderen bij iedere jaarvergadering omdat er weer een stap voorwaarts is gezet. Dat is innovatie, dat is de huidige en aankomende tijd. Dat is de toekomst onbevreesd tegemoet treden. De moraal bezitten, wij lossen dat op, wij kunnen dat, wij moeten dat. Want alleen dan zal het westen zijn positie in de top van de wereld kunnen behouden.