"Door brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen (voorzitter NOV)"

Kerstmis en vluchtelingen

2017: Generaal Middendorp en Minister Hennis Waar gaan wij voor in 2018
Het is van alle tijden dat kerstmis een bijzondere tijd is. Het is ook van alle tijden dat militairen bijzondere verplichtingen, maar ook bijzondere competenties hebben. Vanuit de taken van de grondwet voelen wij ons verantwoordelijk voor zowel het verdedigen van ons grondgebied, de internationale rechtsorde en hebben wij ook nationaal onze verantwoordelijkheden.

In de afgelopen paar jaar zijn er door de conflicten, in met name het Midden Oosten, veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Mensen die hier daadwerkelijk een vluchtelingenstatus gekregen hebben en mogen blijven, Nederlander worden. Essentieel om Nederlander te worden is het leren van de Nederlandse taal, de Nederlandse waarden en normen en onze gebruiken. Wat het betekent om Nederlander te zijn.

In samenwerking met het ROC Friese Poort, locatie Emmeloord en Leeuwarden (en waarschijnlijk ook A12 in Ede) willen wij, militairen, postactieve militairen en veteranen (dus niet alleen NOV leden) samen met het onderwijzend personeel vluchtelingen de mogelijkheid bieden om te bouwen aan hun Nederlanderschap, de Nederlanders van de toekomst. Al of niet samen met je partner niet alleen tijd besteden aan het verdedigen van Nederland, maar ook aan het bouwen en begeleiden van nieuwe Nederlanders naar een status van landgenoten. Nederlanders die mede richting en vorm kunnen geven aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Nederland is echt een gaaf land. Je kunt alleen een gaaf land blijven als wij onze schouders eronder willen zetten. Het past ook in deze tijd, de kersttijd., het past met name ook bij onze verantwoordelijkheden en competenties.

http://www.nederlandseofficierenvereniging.nl/post/veteranen-helpen-nieuwe-nederlanders-inburgeren

Met 1,5 miljard erbij laten wij de afgelopen zeven, diep donkere, jaren achter ons. Jaren waarin ons het water tot ruim boven de lippen stond. Die 1,5 miljard is er niet zomaar bijgekomen. Ook de NOV heeft door zijn voortdurende en niet aflatende boodschappen draagvlak hiervoor weten te krijgen. Ook de Generaal Middendorp en Minister Hennis hebben hiervoor in hun beleid en aanpak de basis gelegd. Deze verandering is na 25 jaar echt niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij zijn de belichaming geworden van die diep donkeren jaren, maar in deze duisternis zijn zij het geweest die aan het front gestaan hebben om de neerwaartse beweging te keren en de huidige echte groei voor te bereiden en te realiseren. Zij hebben als frontrunner de basis gelegd voor dit reveil. 1,5 miljard is te weinig, maar de overgang na 25 jaar van bezuinigingen is ongekend groot. Ik ben ervan overtuigd als wij over een aantal jaren terugkijken op deze periode dat zij uiteindelijk de credits zullen krijgen.

De NOV blijft zich in 2018 inzetten voor het oplossen van het AOW-gat. Goede arbeidsvoorwaarden, het vullen en gevuld houden van de organisatie maar ook voor draagvalk in de samenleving en bij de politiek om te groeien naar de 2%. Wat er de afgelopen 25 jaar is gebeurd mag nooit meer gebeuren.

Het komend jaar ligt er ook de uitdaging van de discussie over ons nationaal pensioensysteem. Al jaren wordt er niet meer geïndexeerd en zien onze gepensioneerden hun besteedbaar inkomen jaar na jaar afnemen. En tegelijkertijd ontploffen de reserves van de pensioenfondsen. Er liggen nog uitdagingen genoeg. Wij willen deze samen met u aangaan.

Fijne kerstdagen, een voorspoedig 2018 en hebt u, eventueel met uw partner de mogelijkheid, ondersteun dan onze nieuwe Nederlanders.

Dezelfde opdracht maar dan met andere middelen.