Vanuit de werkgever Defensie worden vragen gesteld bij de legitimiteit van de vakbonden. Het zouden o.a. met name b.d.’ers zijn die gaan stemmen en met hun stem beslissen over de arbeidsvoorwaarden van actief dienend personeel. Ik kan bewijzen dat deze stelling onjuist is.

 

De onderhandelingen over dit arbeidsvoorwaarden akkoord zijn ongekend hard en langdurig geweest. Waar de werkgever tot globaal 2010 goede arbeidsvoorwaarden overeen wist te komen met zijn personeel, zien wij dat dit nu al jaren buitengewoon moeizaam gaat. De grote uitzondering vormt de overeenkomst met Dijkhoff najaar 2017.

Bij het ontwikkelen van beleid, zelfs dat over de adaptieve krijgsmacht en het toekomstige loongebouw, gebeurt dit intern op het departement. Een initiële samenwerking tussen bonden en defensie wordt niet gezocht.

De toon is duidelijk.

In de komende twee jaar gaat het loongebouw op de schop, de toelages moeten worden vereenvoudigd, maar veel belangrijker ze moeten naar marktconformiteit. En lastmaar zeker nietleast,de visie op personeel, wat voor organisatie willen wij zijn, komt ter discussie.

Dit gaat wederom om veel geld. De visie op personeel, raakt direct het wezen van de krijgsmacht. Zijn wij gemilitariseerde burgers of zijn wij militairen. En in die discussie zal het hard tegen hard gaan. Overigens, naar mijn overtuiging, pas na de discussie over het loongebouw en de toelages zullen wij ons personeel kunnen werven én behouden. Met de huidige arbeidsvoorwaarden, ondanks deze naar mijn mening goede CAO, gaat dat nog niet lukken.

Maar de NOV is niet alleen met arbeidsvoorwaarden bezig. Zij is bezig met het opnieuw verkrijgen van een bij Nederland passende krijgsmacht. En de vraag is, gaat dit wel goed? Er is geld bijgekomen. Dit geld is inmiddels verplicht aan allerlei toekomstige materieel projecten. Er zou nu bij alle commando’s een doorstart gemaakt moeten worden naar die bij Nederland passende krijgsmacht. Maar dat gebeurt niet. In een brief aan de NAVO van december vorig jaar, ”Het Nationaal Plan voor de NAVO” is niet financieel afgedekt. In de voorjaarsnota zou hiervoor de dekking worden gegeven. In deze nota wordt de defensiebegroting met ruim 120 miljoen structureel opgeplust. Deze CAO kost alleen al meer dan 500 miljoen.

De luchtmacht kijkt uit naar extra JSF’n. De marine hoopt op extra geld om zijn schepen te kunnen betalen. En de door de NAVO expliciet geëiste vierkante brigades voor de landmacht staan in geen enkel financieel plan.

De NOV, uw NOV, vecht al jaren in het politieke en maatschappelijke domein om ervoor te zorgen dat u niet alleen collega’s heeft en houdt, maar ook over materieel kunt beschikken waar u uw taak mee kunt uitvoeren.

Onze defensieleiding zit gevangen tussen enerzijds de politieke wereld van kabinet, Tweede Kamer en de media. En anderzijds de noden van de krijgsmacht. En die laatste noden staan zeker niet altijd op één mocht u dat denken.

Ik weet hoe lastig men ons vindt en gevonden heeft. Officieren die kritiek uiten doet echt pijn. Vooral als dit in de politieke, publieke en media arena gebeurt. Denkt u dat er geld bijkomt zonder dat de noodzaak hiervoor meermaals en onderbouwd wordt aangegeven? Zonder dat die noodzaak telkenmale voor het voetlicht wordt gebracht?

Deze CAO was zonder inmenging van de bonden nooit tot stand gekomen, of denkt u van wel?!.

Als u het hier mee eens bent en u wilt dat een sterke NOV in samenwerking met de marine-collega’s een stevige positie moet hebben om al of niet gezamenlijk met defensie te kunnen werken aan een relevante krijgsmacht.

 

Wordt dan lid. Dit helpt echt kan ik u verzekeren