"Verenigingsnieuws"

Majoor Laurens Reinders onderscheiden met Ehrenkreuz der Bundeswehr

Majoor Laurens Reinders onderscheiden met Ehrenkreuz der Bundeswehr

Ons NOV-lid Majoor Laurens Reinders is de eer te beurt gevallen het Ehrenkreuz der Bundeswehr te mogen ontvangen.

Colonel DEU-A, Guido Gellekum, DCOM OPS en DDO DtA43. (NLD) MechBrig lichtte als volgt in zijn toespraak bij de uitreiking toe waarom de Majoor Laurens deze onderscheiding heeft mogen ontvangen.

“(…)

Laurens,
Lange tijd heb je integraal deel uitgemaakt van deze diepe integratie en diepe samenwerking tussen onze beide landmachten.
Je was van 6 oktober 2017 tot 27 september 2019 als officier en compagniechef van de vierde compagnie Panzerbataljon 414 ingezet. Hier hebben we ons ook leren kennen en in deze functie heb ik je op verschillende gelegenheden kunnen waarnemen.
In het kader van de oprichting van het duits-nederlandse verbond was je de eerste in deze verantwoordelijke en uitdagende leidinggevende functie.
Je was niet alleen verantwoordelijk voor de organisatorische opstelling van de 4e compagnie in het Panzerbataljon 414,
maar ook voor de aanwinst/ werving van ongeveer 90 Nederlandse soldaten voor de compagnie en de integratie van deze mannen en vrouwen in het bi-nationale bataljon.
Deze uitdagingen ben jij met veel energie, verstand, inzicht en niet in de laatste plaats ook veel passie aangegaan.
Het is jouw gelukt, om binnen de geadviseerde tijd jouw compagnie op personeel niveau op 100% op te stellen en
het organiseren van opleidingen en oefeningen van de Nederlandse soldaten op de locatie Lohheide ondanks materiële beperkingen creatief vorm te geven.

De training voor schutters van beiden landen onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse leidinggevende met Nederlands trainingspersoneel is vandaag dankzij jouw excellente prestatie en creativiteit nu bijna vanzelfsprekend.
Ook in mijn optiek ben je een stafofficier, die met vakkennis, fijngevoeligheid, maar ook indrukwekkende efficiëntie en een mindset van continue vooruitstreven in uitzonderlijke mate aan de huidige capaciteit van het Panzerbataljon 414 heeft bijgedragen.
Ik heb persoonlijk een aantal leiderschapstrainingen binnen PzBtl 414 kunnen bijwonen. Ook hier heb je indrukwekkend kunnen presteren. Doelgerichte suggesties en ook jouw talent om tactische ideeën tegen afwijkende meningen te verdedigen, karakteriseerden jouw optreden en verhoogden het niveau van de leiderschapstrainingen.
Maar niet alleen op tactisch gebied heeft majoor Reinders uitstekende competenties getoond. Ook op intercultureel gebied heeft hij zich laten zien als een waardevolle vormgever. Majoor Reinders laat zijn Duitse kameraden graag de “nederlandse manier” zien, maar is daarbij altijd open voor suggesties van zijn Duitse kameraden.

Majoor Reinders, Laurens,
je hebt als chef van de vierde compagnie Panzerbataljon 414 uitstekend werk geleverd en hebt zonder enige twijfel niet alleen voor de Nederlandse- , maar ook voor de Duitse landmacht uitstekende prestaties getoond.
Je was een cruciale steun voor de succesvolle Duits-Nederlandse samenwerking tussen de twee landmachten en een prima ambassadeur voor de Nederlandse Landmacht in Duitsland.

(…)”

 

Voorzitter en HB feliciteren majoor Reinders met zijn onderscheiding en zijn er trots op dat hij lid van de NOV is.