Marco Kroon

Door: Ruud Vermeulen (voorzitter NOV)

Deze week trad de Lgen b.d. Mart de Kruijf in de Telegraaf in het krijt voor Marco Kroon. Vervolgens werd er nadrukkelijk in mijn richting gekeken als voorzitter NOV; hoe sta jij hierin?

Een aantal jaren geleden hielden wij een symposium over moed. Het was alleen voor militairen en iedereen van buiten werd geweerd om zonder enige terughoudendheid de echte werkelijkheid te horen. Op dit symposium sprak ook Marco Kroon lang voordat hij zijn Willemsorde kreeg. Anderhalf uur hebben wij op de rand van onze stoelen gezeten en diep respect gekregen voor hem en zijn peloton. Een paar jaar later kreeg hij (en zijn mannen) de Willemsorde en terecht. Ik heb diep respect als ex-militair, als generaal b.d. en als ex-infanterist voor Marco Kroon. Ik geloof niet dat ik hetzelfde had kunnen doen.

Marco is inmiddels twee keer in aanraking geweest met justitie. De eerste keer is hij veroordeeld voor ongeoorloofd wapenbezit (stroomstootwapens) in zijn kroeg in Den Bosch en laatst voor wildplassen en het geven van een kopstoot. Hij gaat nog in hoger beroep. Iedereen, ook een drager Militaire Willemsorde moet zich aan de wet houden. Doe je dit niet dan volgt er een onderzoek en mogelijk sancties.  Niemand staat boven de wet.

Bij Defensie kennen wij de “Bijzondere positie van de militair”. Deze houdt in dat bepaalde rechten je worden onthouden zoals staken en je voert gegeven opdrachten uit ook als je daarbij waarschijnlijk je leven verliest. Maar ook is er een regeling dat bij een werkstraf langer dan 40 uren de militair geen “Verklaring Geen Bezwaar” meer krijgt en daarom wordt voorgedragen voor ontslag.

De “Preciezen” stellen ‘gelijke monniken, gelijke kappen en zeker voor een drager Militaire Willemsorde. Het guillotineblad is al geslepen en gehesen.

De “Rekkelijken” roepen, zijn verdienste is dat hij veel Nederlandse en Australische levens heeft gered, door zijn moedig en kundig optreden. Het redden van een groot aantal levens met het bewust in gevaar brengen van je eigen leven versus het bezit van een paar stroomstootwapens, wildplassen en een kopstoot. De balans is duidelijk en eigenlijk is het afwegen alleen al te banaal voor woorden volgens de “Rekkelijken”.

Mijn mening! Op voordracht van Defensie heeft Hare Majesteit de Koningin namens de Nederlandse samenleving hem de Willemsorde verleend. Door zijn acties heeft hij Nederland een grote dienst bewezen. Wij, Nederland hebben hem daarmee op een voetstuk gezet. Hij is een bekende Nederlander geworden, met alle uitdagingen van dien. In de publieke opinie is ook de indruk en discussie ontstaan dat Ridders modelburgers zijn. Wij vragen nu niet alleen dat hij een held is, maar ook nog de ideale schoonzoon. Maar helden zijn zeker niet altijd heiligen.

De vraag is ook of dat de politieagenten bij zijn aanhouding zich hier voldoende van bewust zijn geweest en zich niet teveel hebben laten leiden door het denken in modelburgers, ik weet het niet.

Als de rechtbank in hoger beroep, alles overwegende, hem een straf oplegt dan is dat in ethische zin juist, de wet is in universeel, voor iedereen dus ook voor Marco. In het licht van die zelfde ethiek, is de echte vraag voor mij dan, moeten wij hem nog extra straffen door hem zijn uniform, zijn leven af te nemen.  Zou het niet goed zijn om hem gezien zijn verdiensten te behouden voor de krijgsmacht, het juiste met het goede verbinden. Ik ben het in deze eens met de “rekkelijken”. Zijn verdiensten zijn vele malen hoger dan de aanklachten.

Maar wij moeten hem wel meer behoeden voor het zijn van bekende Nederlander.