Afgelopen week sneuvelde een arbeidsvoorwaardenoverleg bij het vervoer waar, over drie jaar een loonsverhoging van 8% werd afgewezen . Minister Ollengren zette afgelopen week in met een loonsverhoging van 7% over drie jaar voor de Rijksambtenaren. En dat is het openingsbod, denk ik, ongetwijfeld zal dit nog omhoog gaan. En natuurlijk is dit bod ook het referentiepunt voor Defensie. Het is duidelijk, de jarenlange nullijn ligt gelukkig achter ons. Een paar constateringen.

Mijn eigen grootste ervaringsdeskundige, mijn echtgenote weet al lange tijd te melden dat alle boodschappen duurder geworden zijn. De benzineprijzen lopen ook scherp op. Ik twijfel er niet aan dat binnenkort de inflatie zal toenemen en daarmede we het besteedbare inkomen verder zullen zien afnemen.

De nationale pensioendiscussie is nog steeds niet tot een oplossing gekomen. De waanzinnige eisen zoals die door de politiek zijn geformuleerd en door de DNB worden afgedwongen leiden tot het verder niet indexeren van de pensioenen. Ze leiden ook tot hoge premies, zoals wij de afgelopen jaren konden merken. Wanneer deze lijn wordt vastgehouden, dan hebben we overvolle Dagobert Duck geldpakhuizen bij de pensioenfondsen. Het is niet voor niets dat de afgelopen 15 jaar het kapitaal van de gezamenlijke pensioenfondsen drie keer over de kop is gegaan. Maar dit betekent ook zoals wij gezien hebben, een onnodige aanslag op uw besteedbaar inkomen.

Een sergeant 1 verdient in Nederland maar iets boven de Nederlandse armoedegrens. Daar moet hij dag en nacht voor werken en lijf en leden voor riskeren. Gekker moet het niet worden.

De overgang van eindloon naar middelloonpensioen kost dadelijk ontzettend veel geld. Hebben wij, militairen dit gewild, het antwoord is neen. Wij willen besteedbaar inkomen en graag nu. In de afgelopen jaren, is ons besteedbaar inkomen gedaald. Zoals ik al eerder in blogs en artikelen heb aangegeven kunnen hard werkende mensen er niet meer van rondkomen.

De Arbeids Inkomens Quote (AIQ) daalt in de Nederland. Dat betekent dat er minder geld voor de huishoudens is en dat er meer geld van het Nationaal Inkomen naar de overheid gaat en vooral naar de bedrijfswinsten. De overheid heeft een overschot op zijn begroting, zij ontvangt meer gelden dan dat zij uitgeeft. De aandelenmarkten boomen.

Arbeidsvoorwaarden gaat over loon, pensioenen, huisvesting, ophogen pensioenleeftijd, ophogen AOW leeftijd etc.
De afgelopen jaren zijn wij alleen maar bezig geweest met het oplossen van externe problemen. Jarenlange nullijn, WUL, AOW-gat, verplicht ophogen van de AOW-leeftijd, verplicht verkorten van de UGM-leeftijd. Nu zijn wij weer druk in de weer met de verplichte overgang van eindloon naar middelloonpensioen.

Laat het helder zijn, de echte focus ligt nu op loon en loongerelateerde zaken zoals oefen- en uitzendtoelages. Het netto besteedbaar inkomen moet omhoog. Dat is de boodschap. Hier gaan wij voor.