De woorden adaptief, agile, innovatief, modern, het loslaten van oude structuren, vliegen mij in mijn contacten met de top van Defensie rond de oren. Afgelopen week vroegen drie burgemeesters aan het ministerie om steun van de krijgsmacht, om de veiligheid van ons grondgebied en van onze burgers te waarborgen. In officiële termen termen heet dit ‘militaire bijstand’.

Ik heb de verzuilde maatschappij van na de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. In de jaren zestig is deze, overigens op goede gronden, de nek omgedraaid. Het verdeelde onze maatschappij, zonder dat dit nut had.

In de hedendaagse hybride oorlogvoering zien wij dat binnenlandse- en buitenlandse veiligheid in elkaar over lopen. Wij zien dat drugs, mensen en wapenhandel wereldwijd plaatsvinden. Maar ook dat deze soorten criminaliteit een land kunnen destabiliseren en duizenden doden per jaar kunnen veroorzaken. Overigens dreigt in ons eigen land de onder- en bovenwereld in elkaar te schuiven.

Criminaliteit en terrorisme wordt ook bewust gesteund door andere landen te destabiliseren. Met cyber-warfare kan een land ernstig in zijn veiligheid (verkiezingen) en zijn verdienmodel worden geschaad. Kijk maar eens naar de cyber-aanval op Maersk waardoor ook een deel van de Rotterdamse haven stil kwam te liggen.

Word wakker, besef dat een F-35 veel gemakkelijker in Nederland op de grond vernietigd kan worden dan in de lucht.  Hetzelfde geldt voor het stilzetten van een elektriciteitscentrale. Als het bijpassende hoogspanningsnet wordt uitgeschakeld dan zullen delen van Nederland langdurig zonder stroom zitten. Dit leidt tot absolute chaos.

Een succesvolle ‘Reforger operatie’ om Amerikaanse eenheden door Nederland te voeren levert een vele grotere bijdrage aan een mogelijk conflict dan de inzet van ons eigen leger.

De conclusie is dan ook, binnenlandse- en buitenlandse veiligheid is niet meer van elkaar te scheiden.

Wanneer je een volwaardige veiligheidspartner bent of wilt zijn, dan moet je je ook zo gedragen. Dan moeten wij steunen evenzeer of juist als het niet uitkomt. En misschien moet je inderdaad de politie de buurten in laten gaan en moeten militairen deels de bewakings- en beveiligingstaak overnemen. Daarnaast de extra-persoonsbeveiliging leveren. Mogelijk zelfs de inzet bij voetbalwedstrijden ondersteunen in de ME-taak. Doe waar je goed in bent. En niet voor jezelf, maar voor Nederland, voor onze burgers.

Wanneer je veiligheidspartner bent dan deel je de lusten en de lasten, ook als het je niet uitkomt. En ja, ik weet ook dat wij ernstig ondervuld zijn. Echter het gaat hier zoals gezegd om Nederland, het Nederlandse grondgebied, onze burgers.

De NOV is lid van de Coalitie voor de Veiligheid. Het doorbreken van de verzuiling is het ultieme doel van deze coalitie. Geen zuilen maar partners. Elkaar helpen in plaats van grenzen trekken. Nederland heeft ons als partners in veiligheid nodig.

Kreten als adaptief, agile, modern, samenwerken moet leiden tot daden. Daar zit Nederland, onze burgers, onze belastingbetalers op te wachten. Weer een gemiste kans!