Vanmiddag, 14 maart, om 11.59 uur stonden de bonden samen met ongeveer 60 defensiemedewerkers op het plein in Den Haag voor het Ministerie van Defensie om de minister de rode kaart te geven. Ondanks haar toezegging om deze rode kaart in ontvangst te nemen, was Minister Hennis niet aanwezig om dit persoonlijk te doen. Daarmee laat zij het defensiepersoneel vandaag opnieuw in de kou staan.

De aanwezige collega’s vertegenwoordigden vandaag al die duizenden collega’s die in de afgelop
en weken een rode kaart hebben ingevuld. Met het aanbieden van ongeveer 10.000 rode kaarten willen de bonden en het defensiepersoneel laten zien dat zij erg teleurgesteld zijn in de minister na het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Ondanks de toezegging van Hennis om de kaart in ontvangst te nemen deed zij dat niet. In haar plaats namen de HDP en de SG de rode kaart in ontvangst. Haar afwezigheid getuigt allerminst van respect voor het defensiepersoneel.

Hieruit blijkt opnieuw dat “het goud van de organisatie”, zoals de minister haar personeel regelmatig noemt, niét serieus wordt genomen. Anne-Marie Snels sprak namens de bonden: “Van alleen mooie woorden worden defensiemedewerkers, die sinds januari een dikke min op hun loonstrook hebben staan, niét beter. Daar kopen ze niets voor, daar kunnen ze noch hun huur, noch hun hypotheek, noch hun boodschappen van betalen. Het personeel voelt zich alles behalve “het goud van de organisatie”. Ze voelen alles behalve waardering.”

De bonden hopen dat de werkgever het signaal van deze rode kaart serieus neemt. Zo niet, dan gaat het defensiepersoneel, samen met de vakbonden, door met hun gerechtvaardigde strijd voor een goede cao. Dit is slechts het begin. Defensiepersoneel mag niet staken, maar strijden zit hen in het bloed.

Rode kaartenactie gesaboteerd?

In de week van 6 maart is met vereende krachten getracht om de bussen met daarin de rode kaarten op te halen. Op diverse locaties bleek het aantal nog aanwezige bussen lager te zijn dan het aantal uitgezette bussen. Bij navraag bleek op diverse locaties opdracht te zijn gegeven om de bussen te verwijderen.

Wij kunnen ons nog voorstellen dat de tekening niet bij iedereen in de smaak viel. Zonder enige twijfel zijn er ook defensiemedewerkers die de actie niet sympathiek vinden of zelfs van mening zijn dat de bonden ongelijk hebben. Dat alles kan natuurlijk niet wegnemen dat het eigendomsrecht van de bonden, en daarmee van onze leden, gerespecteerd moet worden. Belangrijker nog, zoals wij die afwijkende opvattingen respecteren, hoort ook de opvatting van vele collega’s – die wel (veel) moeite hebben met het arbeidsvoorwaardenbod van de minister – gerespecteerd te worden. Hun vrijheid om deze mening kenbaar te maken moet geborgd worden, zeker bij Defensie. Zo vonden wij ook iets van de e-mail die de SG aan ‘all-users’ heeft verzonden. Wij hebben zijn opvatting echter gerespecteerd. En zo hoort dat.

Schinnen en Eindhoven

Met op de achtergrond een klimwand en een klimtoestel spraken de onderhandelaars van de centrales afgelopen week ook de defensiemedewerkers uit Schinnen toe. Uit de omgeving voegden zich daar nog meerdere geïnteresseerden aan toe.

Overwegend burgermedewerkers luisterden naar de uitleg over het mislukken van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Vragen kwamen vooral over de PAS-regeling, en over maatregelen die ook de steeds ouder wordende burgermedewerker de mogelijkheden biedt gezond de eindstreep te halen. De centrales zien ook voor het burgerpersoneel de noodzaak om maatregelen te treffen om verantwoord door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd.

In de pax-terminal in Eindhoven dezelfde week waren naast tientallen defensiemedewerkers ook de commandant aanwezig (Zie link). Zoals verwacht was er onder de aanwezigen weinig begrip voor de inzet van defensie om tot een resultaat te komen.