Dit is de derde week dat ik het in mijn blog heb over onze pensioenen. En niet voor niets. Er is geen onderwerp wat ons de komende tijd harder in de portemonnee zal raken dan de gevolgen van de pensioendiscussie. En dit zowel jongeren als ouderen. De ouderen in hun uitkering, de jongeren in hun pensioenpremies en in hun pensioenopbouw.

De centre of gravity, het echte probleem ligt in de berekening van de verplichtingen, de methodiek van de rekenrente. Deze is onjuist en past niet meer in deze tijd. Het is ons geld, ons uitgesteld loon. En het kan niet zo zijn dat de regering en de politiek partijen daarover beslissen. Ons geld via verplichte winkelnering gaan gebruiken om gratis en zelfs met geld toe o.a. de klimaat maatregelen en het investeringsfonds hiervan te betalen.

Nederlanders willen best betalen maar doe het dan openlijk en niet achterbaks.

De regering, de DNB en een aantal politiek partijen vinden dat wij de rekenrente moeten blijven aanhouden als methodiek voor het berekenen van de verplichtingen van de pensioenfondsen. Is dat juist, fair of probeert men over de ruggen van de pensioeninleggers en de gepensioneerden gratis geld te krijgen?

In de vorige eeuw belegden pensioenfondsen ook in staatsobligaties en kregen hier een gemiddeld 7% rendement over. Genoeg om met een acceptabele premie een goed pensioenresultaat te bereiken. Tegenwoordig is de rente op obligaties bijna 0 % of zelfs negatief. Daarom beleggen pensioenfondsen veel meer in aandelen. Hiermee krijgen zij wederom al vele jaren de gewenste 7%.

De rekenrente verwordt daardoor tot een instrument uit de vorige eeuw, passend bij de beleggingsmix uit die tijd.

Een methodiek op basis van alleen rendement op aandelen is onzeker, immers “rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Dit geldt dus overigens onverkort ook voor de rente, zoals wij net gezien hebben.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), de centrale waar de NOV actief deel van uit maakt, heeft daarom een systematiek ontwikkeld die meer in het huidige tijdsgewricht past, genaamd “rekenrendement”, een prudent rendement is de grondslag. Wordt er meer rendement gemaakt dan wordt dit gespreid over jaren voorzichtig tot uitbetaling gebracht. Is het lager dan wordt dit eveneens verspreid over jaren gekort. Zijn er grote langdurige schokken, zoals oorlogen dan vindt er een nieuwe afweging plaats. Simpel en prudent, maar ook fair. Als de economie goed loopt wordt er geïndexeerd. Indien niet dan wordt er gekort, net zoals bij alle andere Nederlanders.

Dit is fair en eerlijk. Het is duidelijk dat de pensioenfondsen gedwongen worden om een aanzienlijk deel van ons geld te beleggen in staatsobligaties, waar mee de Staat gratis in de toekomst van Nederland kan investeren. Wanneer je ook nog afdwingt dat je met een rekenrente voorkomt dat er een goed pensioen kan worden opgebouwd en uitbetaald, dan ga je echt over de randen van het betamelijke.