Niet alleen over u; maar vooral met u.
In de media is goed de strijd te volgen over een mogelijk aanstaand pensioenakkoord. Allereerst moest er in de SER een gedragen voorstel komen. Mijn inschatting is, dat dit er nog steeds niet is.

Vervolgens gingen de echte verantwoordelijken aan tafel, werkgevers, vakbonden en minister Koolmees. Maar ook dat bleek niet genoeg. De minister-president is vervolgens eveneens aangeschoven. En inderdaad het gaat ergens over. Hoe pas je een wereldwijd erkend goed stelsel aan, aan de toekomstige ontwikkelingen? Misschien nog veel belangrijker,  hoe voorkom je dat een uitstekend stelsel ten prooi valt aan “korte termijn politiek”? Hoe voorkom je dat de Nederlandse Bank onze pensioengelden, ons uitgesteld loon, misbruikt voor het internationaal mooi weer spelen in de balans tussen Nederlandse hypotheekschulden en de pensioenbesparingen? Hoe voorkom je ook dat de politiek andere bestemmingen gaat vinden voor het door ons gespaarde en belegde uitgestelde loon? De ogen zijn groot van begerigheid.  1400 miljard euro is ongelooflijk veel geld. En inderdaad het beste pensioenstelsel in de wereld,  maar ook een stelsel dat op dit moment door de politiek en de Nederlandse Bank wordt gegijzeld. Jongeren betalen teveel premie voor  een kunstmatig laag gehouden pensioenverwachting. En de gepensioneerde hebben nu al 14% koopkracht ingeleverd. De verwachting is dat dit met de oplopende inflatie snel zal toenemen naar meer dan 20% en het meest belangrijke, elk perspectief ontbreekt. Over ons uitgesteld loon voor jong en oud beslissen anderen, dat kan toch niet waar zijn!

De vakbondsvertegenwoordiging in het overleg bestaat uit de FNV, CNV en onze VCP. Na de FNV is de VCP de grootste vakorganisatie, dus groter dan de CNV.

Wij, als Gezamenlijke Officieren Verenigingen en Middelbaar en Hoger Burger Personeel  (GOV|MHB) maken deel uit van  de CMHF en zijn actief  binnen zowel het bestuur als binnen de beleidsadviescommissie.  De voorzitter van de CMHF  is de oud voorzitter van de KVMO. Een van de samenstellende verenigingen van de GOV|MHB. De CMHF is op zijn beurt één van de grootste verenigingen in de VCP.

U hoort veel in het nieuws. Het is goed te weten dat, voordat er iets besloten zal worden, er eerst een ledenraadpleging zal worden gehouden. Wij komen naar u toe. Wij leggen het aan u uit en uiteindelijk bepaalt u of wij wel of niet kunnen instemmen met een  resultaat. En het is ook duidelijk dat uw stem van belang is. Hij weegt echt. U bent niet voor niets lid van deze vereniging.

Prima dat er op hoog niveau de discussie gevoerd wordt, maar uiteindelijk stemt u, nadat wij u alle ins en outs hebben laten weten. Uw mening doet ertoe. Daarom bent u lid.