"Virtueel"

Officieren verdienen véél geld?

Officieren verdienen veel geld?

Afgelopen zomer zei iemand tegen me dat hij gelezen heeft dat officieren véél geld verdienen. Hij baseerde zich op een artikel in Elsevier Weekblad waarin hij las dat de officieren in 2019 tot de snelle stijgers op de salarislijst horen.

Artikel. Elk jaar wordt in Elsevier Weekblad een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling van de lonen in Nederland. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van Berenschot (https://www.berenschot.nl/actueel/2020/juli/verdient-salaris-blijft-achter/) dat jaarlijks wordt uitgevoerd. De grootverdieners staan erin, publiek bekende figuren en ook de bestuurders van AEX genoteerde bedrijven. Ik zag dit jaar het lijstje met “Snelle stijgers 2018-2019” die er allemaal meer dan 3% bruto jaarsalaris erbij kregen (https://www.ewmagazine.nl/onderzoek/achtergrond/2020/06/wat-verdienen-zij-208935w/). En wat opvalt, is dat er nogal wat rangen genoemd zijn.

“Snelle stijgers 2018-2019”

Bevelhebber +5,01%
Generaal +5,01%
Buschauffeur +3,78%
Onderzoeker i.o +3,70%
Schoonmaker +3,65%
Majoor +3,25%
Vuilnisman +3,21%
Kolonel +3,20%
Kapitein +3,19%
Sergeant +3,15%
Soldaat +3,15%
Tweede luitenant +3,15%
Directeur middelgrote Organisatie +3,10%

Als lezer krijg je de indruk dat het wel goed zit met de lonen bij defensie, dat zij er in ieder geval meer dan gemiddeld bij hebben gekregen in 2019 ten opzichte van een jaar ervoor.

De lijst met snelle stijgers.  De resultaten van het onderzoek zijn niet op een individu te passen, het gaat om het totaalbeeld en de volgorde of de verschuiving daarin. De tabel maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld de meerder generaalsrangen of wordt kolonel en luitenant-kolonel voor het gemak bij elkaar geteld. Datzelfde geldt ook voor vele onderofficiersrangen die niet worden meegenomen, omdat alleen de “sergeant” en de “soldaat” genoemd worden. Als u de hele lijst wilt zien, dan kunt u de verschillende websites raadplegen of het blad of artikel aanschaffen.

Snelste stijger. De aandacht wordt getrokken door het lijstje met snelle stijgers. Hoe zit het nu met de iets langere termijn? Wat is er de laatste 10 jaar gebeurd, waar wij het gevoel van hebben dat defensie en overheid op de nul salarisgroei hebben gestaan? Elsevier van 10 jaar geleden vergeleken met waar wij staan in 2020. Bovenaan op nummer 1 in 2010 en 2020 staat de Voorzitter van een Raad van Bestuur van een middelgrote organisatie, en die is er in de afgelopen 10 jaar ruim 27% op vooruit gegaan.

In de positie op de ranglijst van 2020 zijn bij defensie 2 functies gestegen ten opzichte van 10 jaar ervoor: een minister (19,2% erbij) en een kapitein (+ 21,75%).

Alle andere defensie gerelateerde functies in de lijst zijn gedaald, de generaal van plaats 18 naar 20, de kolonel van plaats 60 naar 61, majoor 101 naar 106, luitenant, 172 naar 174, sergeant 181 naar 192 en de soldaat van plaats 239 in 2010 naar 256 in 2020. Nu is de lijst ook uitgebreid van 256 naar 265 beroepen in 2020, maar iedereen zakt, en onze soldaat met maar liefst 15 plaatsen.

Ten opzichte van alle andere beroepen dalen de meeste militairen op de absolute loonvergelijkingslijst. Als ik de inflatiecijfers van de afgelopen 10 jaar erbij neem, kom ik op ongeveer 17,2% waardevermindering van de Euro in 2020 ten opzichte van 2010 (zie: https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland.aspx). Om reëel te stijgen in loon en welvaart moet je minstens iets meer dan de inflatie stijgen.

Plaats op de lijst in 2020 en absolute stijging in salaris laatste 10 jaar.

Positie in 2020   Stijging van 2010 naar 2020
1 Voorzitter RvB + 27,17%
11 Minister + 19,27%
18 STAS + 18,65%
20 Generaal + 15,31%
61 Kolonel + 14,18%
106 Majoor + 14,87%
138 Kapitein + 21,75%
174 Tweede luitenant + 17,69%
192 Sergeant + 13,49%
256 Soldaat + 14,49%
265 Vakkenvuller + 20,88%

Bijna alle militaire rangen zijn er reëel in loon op achteruitgegaan in de afgelopen 10 jaar. Opvallend en gelukkig voor de betrokkenen is er een echte loonstijging voor de minister en staatssecretaris. Zij staan niet bij de snelle stijgers in 2020. Om reëel te stijgen zullen de militairen daarom nog enkele jaren op de lijst van snelle stijgers moeten blijven staan.

Als u wordt aangesproken op uw plaats op de salarislijst met “Snelle stijgers 2018-2019” dan kunt u deze stijging misschien iets beter nuanceren en aangeven dat er nog een lange weg te gaan is voor de militaire lonen echt stijgen.