Defensie past bescheidenheid en terughoudendheid. AVW’n raakt niet alleen u zelf maar ook behoud en werving, ga de discussie met ons aan, neem uw verantwoordelijkheid.
Het eerste concrete arbeidsvoorwaardenvoorstel van deze minister en staatssecretaris van Defensie voor ligt voor. De hamvraag is dan, gaat dit voorstel in samenhang met de extra gelden voor nieuwe wapens, voertuigen, munitie en reservedelen, het vertrouwen herstellen.

Is dit het bod wat het personeel nodig heeft?

Bij Defensie leer je het ultieme leidinggeven; volgens onze definitie, het bewust beïnvloeden van gedrag. Dat betekend in dit geval; het herwinnen van het vertrouwen van het personeel in de organisatie.

Gedurende de onderhandelingen heeft de CMHF zich tot op het laatst toe hard gemaakt om het voorliggende resultaat zeer ingetogen te communiceren. Defensie is in het recente verleden in staat geweest om ongekende bezuinigingen in ronkende termen te verkopen als verbeteringen. De kunst van het verkopen van ijskasten aan Eskimo’s is de Defensie leiding niet gegeven. Hier is dan ook de diepe vertrouwensbreuk ontstaan. Ook nu klinkt er weer een “hosanna” verhaal.  Defensie leiding, ù moet het niet fantastisch vinden maar uw personeel. Hier past, na al die jaren, bescheidenheid en terughoudendheid.

Een tweede punt van belang, Defensie ga niet alleen maar zenden maar luister vooral. Leg het voor, leg het uit, informeer en verneem wat je personeel ervan vindt. Of luister eens naar wat de bonden terug krijgen van hun rondgang in het kader van de ledenraadpleging.

De GOV en dus ook de NOV, heeft het neutraal voorgelegd aan haar leden. In de eerste sessie bij het Korps Mariniers was men helder, 100% tegen. Nog veel belangrijker, luister naar het waarom. Dat is precies de reden waarom wij op een groot aantal locaties voorlichtingen gaan houden. Wij leggen uit hoe het zit. Wij realiseren ons dat het niet  eenvoudig is, dat er voor een deel een voorschot op de toekomst wordt genomen en zonder garanties vooraf. Dit resultaat heeft heel verschillende effecten op de verschillende categorieën. Wij zijn een categorale bond, een officierenvereniging. Het voorliggende resultaat heeft ook verschillende gevolgen voor de verschillende categorieën officieren. Daarom leggen wij het neutraal voor en leggen uit wat de diverse soorten gevolgen zijn. Onze leden mogen dit individueel beoordelen en uiteindelijk hun stemgedrag erop afstemmen.

Maar wij willen ook luisteren. Wij willen in discussie met onze leden en alle overige aanwezigen omdat hier de basis ligt voor de komende onderhandelingen over het loon-, functiegebouw en de toelages.

Maar van onze leden verwacht ik ook dat ze naar de voorlichtingen komen. Dat ze feedback  geven.  Arbeidsvoorwaarden raakt ons allen en de organisatie. Zonder personeel geen Defensie organisatie.

Kom naar de voorlichtingen