Lange lijnen en kleine stapjes zijn uitdrukkingen die minister Bijleveld (Defensie) veel gebruikt als het gaat om het herstel van de krijgsmacht.

Van al het geld dat we in Nederland verdienen, moeten we in 2024 twee procent in defensie steken. Dat hebben we de NAVO toegezegd. Voor de jaarwisseling moest Nederland aangeven hoe we die twee procent gaan halen. We zitten nu op 1,17 procent.

Dat antwoord kwam vorige week. Het luidde dat Defensie belooft stappen te zetten bij de voorjaarsnota. Mits er geld is, komen er meer F-35’s, wordt er geïnvesteerd in speciale eenheden en extra capaciteit voor cyber. Dit is geen echt antwoord, vanwege het voorwaardelijke karakter. De vraag is of Nederland hier mee wegkomt bij de volgende NAVO-top.

Afgelopen week werd ook de Tweede Kamer geïnformeerd over de dreiging vanuit Rusland. De NAVO heeft maanden nodig om 50.000 man samen te trekken in Noorwegen. De Russische Federatie krijgt in weken 300.000 militairen op de been. Wij blijven tegen beter weten in leunen op Amerika. Dat is naïef.

De vraag is of deze minister wel de juiste stappen maakt om het tij te keren waardoor Europa de Russische beer kan afschrikken. In de afgelopen achttien maanden is een gedeelte van de aangetaste krijgsmacht gerepareerd, met de extra 1,5 miljard euro per jaar (oplopend) uit het regeerakkoord. Al het toegezegde geld schijnt gebruikt te zijn, hoewel de uitlevering van gekocht materieel nog jaren duurt. Respect voor de snelheid en de stappen die er gezet zijn.

De NAVO stelt eisen aan Nederland. En de aangekondigde investeringen geven hier gedeeltelijk invulling aan. De marine heeft schepen met geweldige Nederlandse radarsystemen, die ballistische raketten kunnen onderscheppen, maar wij hebben geen raketten op die schepen om daadwerkelijk te kunnen optreden. Daarin wordt nu voorzien. En in plaats van 37 worden 52 JSF’s besteld.

Die extra vuurkracht is essentieel. Op oefenterreinen is proefondervindelijk vastgesteld dat je zonder voldoende tanks en artillerie geen partij bent. Maar met deze uitbreidingen zijn we er nog niet. Ons informatie- en communicatiedomein loopt in hardware en software hopeloos achter. De informatie vanuit de F-35, drones en radars moet via kunstmatige intelligentie aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld. Maar die techniek staat nog niet eens in de kinderschoenen.

Nederland geeft geen echt antwoord aan de NAVO over de benodigde investeringen. De minister zet kwalitatief goede stappen. Maar om een echt geloofwaardige tegenkracht te zijn, zullen er in Nederland, maar ook in Europa, veel grotere stappen gemaakt moeten worden. In Nederland begint één brigade nu beter in zijn materieel te zitten; nu de twee andere nog.

Het zijn kleine stapjes die Bijleveld zet, lange lijnen naar de twee procent in 2024. Zo klein en lang dat we het op deze manier niet gaan halen. Helemaal niet als er ook nog een fatsoenlijke cao voor het massaal weglopende personeel moet komen. Een grote arbeidsvoorwaardelijke stap is nog niet eens begroot.

Ruud Vermeulen
duovoorzitter Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV)

Bron: De Telegraaf, 21 december 2018 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2946526/ons-leger-staat-op-een-hopeloze-achterstand)