Wat ik gemist heb in de afgelopen jaren is een eerlijke vergelijking, een eerlijke ook financiële afweging tussen de rechtspositie van militairen en bijv. de burgers van het Rijk. Een pakketvergelijking is hiervoor een erkend en beproefd middel. Maar dan moet je wel samen, werkgever en werknemer (de vakbonden) de uitgangspunten vaststellen. Eerst dan krijg je een eerlijk, objectief en geloofwaardig pakket.

Een andere mogelijkheid is om bij het ontwikkelen van het loongebouw en de toelages, vanaf het begin in te zetten op vergelijkbaarheid tussen burgers en militairen. En daar waar deze onvergelijkbaar zijn, dit te benoemen maar ook dan nog zoveel mogelijk aansluiting blijven zoeken bij elkaars rechtspositie. Hierdoor wordt, ook voor het schier onvergelijkbare,  draagvlak bereikt bij zowel burgers als militairen. Het is niet eenvoudig, maar ik geloof dat het kan. Het geeft ook draagvlak bij Binnenlandse Zaken en Financiën, die ook plaats nemen aan de arbeidsvoorwaardelijke tafel.

Dat betekent overigens wel wat.

Je zult bereid moeten zijn om je manier van functiewaardering voor je burgers anders in te richten dan voor militairen. Maar deze toch zoveel mogelijk onderling vergelijkbaar te houden. De Bijzondere Positie van de Militair is erkend door regering en parlement. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om de oefen- en uitzendtoelage. De Bijzondere Positie van de Militair gaat over het recht om geweld te mogen, maar in opdracht ook te moeten gebruiken, de inperking van de rechtspositie op o.a. medisch gebied, het ontnemen van het stakingsrecht en het militair straf- en tuchtrecht. Daarvoor is het terecht om de militair separaat te belonen. Zichtbaar en ook in financieel opzicht verklaarbaar.

 

Een eerlijke functiewaardering, met een daarbij passende beloning en een vergoeding voor de Bijzondere Positie, zal ook veel wrevel en onduidelijkheid bij de militair wegnemen. Dit zou wel eens een majeure stap kunnen zijn in het herstellen van het vertrouwen tussen de top van de defensieorganisatie en de militair.

Daarbij is het ook een erkenning voor het specifieke werk, de professie, van de militair. Op het moment dat je zaken onderbouwt en in financiële zin gaat waarderen, krijgt het ook de waarde die het verdient.

Dit zou wel eens een veel beter middel kunnen zijn dan een pakketvergelijking en het maakt de militaire professie feitelijk en financieel inzichtelijk.