Voor 1 juli moet een nieuw loongebouw het levenslicht aanschouwen. In de jongste CAO zijn er al een paar heel belangrijke zaken vastgelegd namelijk; wij zullen uitgaan van een solide en inzichtelijk functiewaarderingssysteem. Niemand mag erop achteruitgaan. Er komt één salaristabel voor alle krijgsmachtdelen.

Daarbij speelt er voor mij mee, dat militairen, helder en inzichtelijk moeten worden vergeleken met de Rijksburgers. Daar krijg je draagvlak mee.

Ons huidige functiewaarderingssysteem voldoet op geen enkele wijze bij functies uit het operationele deel van de organisatie, maar voldoet prima wanneer je kijkt naar functies in de politiek bestuurlijke omgeving en in de vredesorganisatie. Dit vormt meteen de essentie van het huidige probleem. De vraag die dan voorligt is, welk functiewaarderingssysteem zouden wij dan wel moeten kiezen? Er zijn meer dan tien verschillende systemen, elk met zijn eigen specifieke kenmerken. En laten wij ook zeker naar vereiste opleidingsniveaus kijken, deze geven een heel goede indicatie over de functiezwaarte. Als laatste, probeer bij defensie een vergelijking, een link tussen deze twee te gebruiken systemen te leggen. Alleen dan zal de krijgsmacht voor zijn werk eerlijk worden gewaardeerd. Wij zullen als vakbond(en) dit zelf oppakken maar wel de hand uitsteken naar defensie. Wij geloven in eerlijk en fair. Het gaat om de argumenten. En uiteindelijk een eerlijke waardering van je personeel in vergelijking met anderen. Daar kan toch niemand op tegen zijn?

Niemand mag erop achteruitgaan. Ik verwacht dat men in de lagere rangen er fors op vooruit zal gaan en in de hogere rangen een veer zal moeten laten. En natuurlijk moet er overgangsbeleid zijn, als je eerst tot je 50e levensjaar te weinig verdiend hebt en daarna minder krijgt omdat de salarissen aan de onderkant fors opgetrokken worden, dan is dat niet eerlijk, niet fair. Dus dat gaat niet gebeuren.

Eén salaristabel voor alle krijgsmachtdelen. Ook ik vind dit een nastrevenswaardig doel. Er zijn echter verschillen in functiezwaarte tussen met name de onderofficieren bij de KM en de overige krijgsmachtdelen. Deze zullen in de komende functiewaardering helder naar voren moeten komen. Dit wordt nog niet zo gemakkelijk, verwacht ik. Gaat de Marine zich aanpassen in zijn rangen?  Wordt de betaling aangepast, maar dan heb je nog steeds aparte tabellen.  Laten we ook hier het eerlijk en fair doen. Voor mij is en blijft de functiewaardering het uitgangspunt. En op basis daarvan krijgen wat je verdient.

Vergelijken met Rijksburgers betekent voor mij dat je de functiezwaarte en het gevraagde opleidingsniveau van defensie en de Rijksburgers naast elkaar kunt leggen en kunt vergelijken. Het verschil vormt de Bijzondere positie van de Militair. Deze zul je apart moeten waarderen. En ja, bij deze waardering moet je onze huidige VEB-toelage meenemen. Ook dit is eerlijk en terecht.

Als laatste; wees helder en inzichtelijk. Je wint alleen als je het kunt uitleggen. Wanneer iets eerlijk en fair is. Dan genereer je draagvlak bij de politieke leiding en bij het ministerie van Financiën en Binnenlandse zaken. Alleen dan win je.