In onze parlementaire democratie is het de regering die bepaalt en de volksvertegenwoordiging die controleert. Echter voor missies zie je dat de regering en het parlement gezamenlijk optrekken, samen de verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk is het de regering die de Artikel 100 brief maakt, maar de regering zoekt een zo breed mogelijke steun voor die missie in het parlement. Eigenlijk is het voor het onderwerp uitzendingen een twee-eenheid, regering en parlement samen sturen onze militairen op missie. Deze week was er het debat over de burgerdoden door luchtaanvallen, vervolgens zien wij hier hele rare dingen gebeuren.

De luchtmacht heeft juist gehandeld. Er zijn doelen uitgezocht op grond van inlichtingen en met grote precisie zijn vervolgens deze doelen geraakt. Ja, er is nevenschade en er zijn daarbij betreurbaar burgers omgekomen. Bijna iedere fractie erkent dat dit niet aan Defensie, de luchtmacht of aan de vlieger heeft gelegen. Hij heeft zijn werk goed en professioneel gedaan. Militairen kennen de Bijzondere positie. Zij mogen niet, maar zij moeten rechtmatig gegeven bevelen uitvoeren. De vlieger mag de bom niet gooien, hij moet hem gooien. Het is een rechtmatig gegeven bevel. In opdracht van overigens regering en parlement.

Wanneer dan een kamerlid vindt dat dit moord is en de piloot een moordenaar noemt, dan moet de regering en parlement het zuiverende vermogen hebben om dit soort parlementsleden aan te spreken en te isoleren. Dit kan echt niet. De Gezamenlijke Officieren Vereniging heeft dan ook aangeboden om een deel van de gerechtskosten mede te betalen. Gaan wij dit winnen, het antwoord is waarschijnlijk nee.  Maar als wij niet in het krijt treden, onze volksvertegenwoordiging doet het niet. Zij nemen niet hun verantwoordelijkheid.

Ik heb al veel artikel-100 brieven gezien. Maar ik heb in nog geen enkele artikel 100 brief zien staan dat Nederland nevenschade gaat vergoeden. Alsjeblief doe niet zo onnozel. Elke oorlog geeft nevenschade. Dit ondanks dat alle procedures juist doorlopen zijn. Wil je IS verslaan of niet? En indien je alle nevenschade wilt vergoeden neem dit dan ook op in de artikel-100 brief en zet er ook een bedrag bij? Ik ben benieuwd wat Nederland hiervan vindt. Wordt eens wakker uit die Haagse bubbel.

Vervolgens zien wij D’66, bij monde van Mevr. Belhaj, eist dat Defensie deze penalty zelf gaat betalen, waarbij zij vergeet dat ook zij deze vlieger op pad heeft gestuurd. Ook zij gaf deze opdracht. Mevr. Belhaj erkent dat Defensie dit juist heeft uitgevoerd, conform de regels. Bovendien is het een rechtmatig, mede door haar gegeven opdracht. En vervolgens mag Defensie, waar de financiële teugels strak zijn aangetrokken, van haar deze strafkorting gaan betalen. Ik stel voor om het ook op een deel van haar salaris te verhalen.

Vorige week had ik het over dat alle regeringspartijen belijden dat wij naar 2% moeten groeien. Alleen er gebeurt niets. Deze week krijgen wij een strafkorting en een vermelding als moordenaar, dit omdat wij geven opdrachten juist uitvoeren.

Er is echt iets mis met onze parlementaire democratie.