Jaarlijks brengt de afdeling Oost een bezoek aan een of meerdere eenheden van defensie in de regio. Deze keer was de keuze gevallen op het B en T Commando te Stroe.