Open brief aan Minister Hennis

Tienduizenden defensiemedewerkers hebben of krijgen een AOW-gat. Daar was en is nog steeds veel emotie over. De hele oppositie was voor het 100% dichten van het AOW gat, militairen moeten namelijk verplicht op 65 jarige leeftijd met pensioen. En ook burgermedewerkers met een wachtgelduitkering verdienen géén AOW-gat. Maar u legt, samen met het Kabinet, een aanzienlijk deel van de rekening bij het defensiepersoneel.

U heeft toezeggingen aan de Tweede Kamer gedaan over een aanvulling om het AOW-gat te ‘verzachten’, maar dat is nog steeds niet 100% gedicht. Voormalige defensiemedewerkers houden nog steeds een flink gat in hun portemonnee. U geeft in de Tweede Kamer aan dat uw toezeggingen vooral uit de arbeidsvoorwaardengelden worden betaald. U maakt mooie sier met geld dat is bedoeld voor de arbeidsvoorwaarden van het hele defensiepersoneel. Daar gaan de vakbonden óók over, en u kent ons standpunt. Wij laten werkenden niet nóg meer opdraaien voor het AOW-gat van (oud) defensiemedewerkers. Medewerkers die al sinds maart 2013 in afwachting van een CAO zijn omdat u en het Kabinet hen niets te bieden heeft.

En dit laatste kan makkelijk worden opgelost. Defensie betaalt sinds jaar en dag de RVU, een fiscale boete omdat medewerkers met vroegpensioen gaan. Ten eerste is die boete o.i. onterecht, militairen moéten immers verplicht stoppen met werken. Zij hebben een wettelijk geregelde bijzondere positie. Ten tweede hebben u en uw voorgangers nagelaten ooit wat aan die RVU boete te doen. U gaf in de Tweede Kamer aan dat u hier niks aan kunt veranderen. Dat is een misvatting. Voor Defensie geldt in dit geval hetzelfde als voor een gewone belastingbetalende onderneming. Die kan altijd in bezwaar (en evt. daarna in beroep) als hij het niet eens is met een aanslag. Dit geldt dus ook voor de RVU. Daarnaast kun je altijd in dialoog met de fiscus over de voorgaande jaren. Kortom, aan de slag dus, want die fiscale boete van pakweg 175 miljoen op jaarbasis kan

de defensieorganisatie uitstekend gebruiken om onder meer het AOW-gat wél voor 100% te dichten.
De financiële nood bij Defensie is immers hoog.

Ruud Vermeulen & Marc de Natris (Duo voorzitters GOV|MHB)
Jean Debie (Voorzitter VBM)
Anne-Marie Snels (Voorzitter AFMP – mede namens Marver en FNV Overheid)