"HSGO, Thijs van Leeuwen"

Opleidingsvertraging KMA opgelost in goed overleg

In februari 2020 is op de KMA een lichting officieren voor de Koninklijke Landmacht van ongeveer 90 cadetten gestart aan de Korte Officiers Opleiding (KOO). Het uitbreken van de COVID 19 pandemie in maart 2020 leidde tot het stopzetten en/of opschorten van een aantal opleidingen bij Defensie, zo ook op de KMA. Als gevolg daarvan hebben zo’n 50 cadetten uit de betreffende opleiding een vertraging in hun opleidingsgang opgelopen van ongeveer 6 maanden. Door deze opleidingsvertraging zijn de genoemde cadetten later in de opleiding bevorderd en kunnen zij later doorstromen naar vervolgopleidingen, maar loopt ook hun bevordering tot officier vertraging op. Met name dit laatste heeft voor hen consequenties op onder meer de looptijden in rang en de gedurende hun carrière op te bouwen pensioenaanspraken.
 
De beschreven situatie hebben wij als GOV|MHB namens onze leden bij de werkgever aangekaart. Daarbij hebben wij aangestuurd op een oplossing die de effecten van de pandemie eerlijk verdeelt over de werkgever en de werknemer, de pandemie is immers noch aan de een, noch aan de ander te wijten. Na ampel beraad zijn wij met Defensie tot de volgende oplossing gekomen: In relatie met de uitzonderlijke COVID omstandigheden zal (in beginsel) voor deze specifieke groep cadetten KOO KL de bevordering tot officier met terugwerkende kracht, met de duur van de opgelopen vertraging door COVID, worden geëffectueerd. We zijn als GOV|MHB blij dat we in goed overleg met de werkgever tot de beschreven oplossing zijn gekomen, met een gezonde balans tussen de belangen van personeel én organisatie.