Kan en moet ik deelnemen??!!

Allereerst, waar gaat het over?

Het afschaffen van de doorsnee systematiek premieheffing is DISPROPORTIONEEL!

Laten we beginnen met de voordelen: het wisselen van pensioenfonds en daarmee van baan gaat gemakkelijker en het is generatieneutraal. En nu de nadelen: kosten 60 tot 100 miljard euro. Ter illustratie: dat is 12 jaar de begroting van Defensie, dat is Groningen herbouwen en nog geld over houden, dat is Nederland CO2-neutraal maken en nog maar een paar miljard bijleggen. U en ik mogen het betalen, dit moeten wij niet willen. Overigens het risico van deze transitie ligt bij het niet compenseren van de 40 tot 60 jarigen. Deze maatregel tart elke evenredigheid.

Optrekken AOW-leeftijd en de RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) boete van 52%.

De AOW leeftijd is opgetrokken tot ruim 67 jaar en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De RVU boete dwingt naleving af.  Er wordt financieel gerekend met 20 jaar AOW en pensioen. Ouder worden betekent dus langer doorwerken.  Alleen de wereld is niet zwart-wit, mensen verschillen. De een heeft al met veertig jaar moeite om nog zijn werk te kunnen doen. De ander gaat met 70 jaar fluitend door. Van onze wetgever mag wijsheid worden verwacht en geëist. En niet kort door de bocht one size fits all. Je moet je gaan schamen.

De witte vlekken. 13% van de bevolking bouwt nu al geen pensioen meer op.

De regering heeft flexwerken gestimuleerd. Geen enkel ander Europees land kent zoveel flexwerkers, payrollers en ZZP’ers. De AOW is te laag om van te leven.  Dit is een bom onder de toekomstige welvaart van Nederland. Veel meer mensen gaan dadelijk trekken op allerlei toelages en uitkeringen. Veel minder mensen (gepensioneerden betalen ook belasting) gaan dadelijk de belastingen hiervoor betalen.  Diegenen die in Amerika hebben mogen leven en werken; de oude van dagen, 80-plussers, die voor een paar dollar je boodschappen naar je auto brengen. Willen wij dat?

Pensioenen de “dubbele transitie” en de rekenrente. Dubbele sigaar?

U en ik moeten akkoord gaan met het afschaffen van de al eerder beschreven afschaffing van de doorsneesystematiek (eerste transitie) in ruil daarvoor wil het kabinet de verplichting om hoge buffers te moeten hanteren (tweede transitie) eraf halen. De gedachte is dan dat pensioenfondsen geen hele hoge buffers meer aan hoeven te houden en kan er eerder geïndexeerd worden. Maar de kans op een negatieve indexatie of anders gezegd kortingen is dan ook veel hoger. De pensioenuitkomsten worden hierdoor veel volatieler. Een dubbele sigaar uit eigen doos, dapper om dit voor te durven stellen.

De crux zit hem in de rekenrente. Alleen als de rekenrente die nu door het beleid van de Europese Centrale Bank kunstmatig wordt gedrukt en door de Nederlandse Bank dwingend aan de pensioenfondsen wordt opgelegd, wordt verhoogd naar een Europees renteniveau  of een historisch bepaalde rente, dan kan er geïndexeerd worden. Maar daar doet men geen harde uitspraken over. Dit dreigt een dubbele sigaar uit eigen doos te worden.

Moet ik deelnemen?

Jongeren met pensioen gaan betalen voor de flex werkers. Zij die in de leeftijd van 40 tot 60 jaar zijn, worden in elk geval gerakt door  de afschaffing van de doorsneesystematiek. De ouderen leverden al 15% en in 2020 20% van hun pensioen aan koopkracht in.

Het wordt hoog tijd om een niet mis te verstaan signaal af te geven.

Kan ik deelnemen?

Defensie geeft toestemming. Ook voor onze ouderen met pensioen, zie voor de organisatorische regelingen https://www.nederlandseofficierenvereniging.nl/journal/een-goed-pensioen-nu-wat-aan-doen.

 

Kom naar den Haag op 18 maart.